Valintapäätös hero

Valintapäätös

Tästä osiosta löydät tietoa valintapäätöksestä, terveystarkastuksesta ja huumausainetestauksesta, turvallisuusselvityksestä sekä tarkistettavista todistuksista. Voit lukea myös opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä läsnä- tai poissaoloilmoittautumisesta.

Poliisin hihamerkki.

Valintapäätös sisältö

Ensin ehdollinen valinta

Valitsemme opiskelijat poliisikoulutukseen valintakokeesta saadun yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Huomaa kuitenkin, että sinulla täytyy olla hyväksytty koetulos (vähintään 15 pistettä psykologisesta osiosta, ei hylättyä haastattelusta), jotta voit tulla valituksi koulutukseen.

Jos kahden tai useamman hakijan yhteispistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee soveltuvuuden arvioinnin kokonaispistemäärä. Jos tämäkin pistemäärä on sama, ratkaisee ensimmäiseksi psykologisessa osiossa, toiseksi haastattelussa ja kolmanneksi yksilö- ja ryhmätehtävässä saatu pistemäärä. Jos myös nämä pistemäärät ovat samat, valitsemme koulutukseen kaikki samat pisteet saaneet hakijat.

Tiedotamme opiskelijavalinnan päätöksestä hakijoille nettihaun hakijapalvelussa. Emme julkaise opiskelijaksi valittujen nimiä Poliisiammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Opiskelijavalintapäätös on ehdollinen, kunnes koulutukseen valittu on:

  • todettu poliisin tehtävään soveltuvaksi terveystarkastuksen ja huumausainetestauksen perusteella
  • todettu poliisin tehtävään soveltuvaksi Suojelupoliisin tekemän perusmuotoisen turvallisuusselvityksen perusteella
  • toimittanut kopion sen tutkinnon todistuksesta, jolla hän on hakenut poliisikoulutukseen ja joka täyttää hakukelpoisuusvaatimuksen
  • toimittanut kopion uimataitotodistuksesta, jonka perusteella hän on vaaditulla tavalla uimataitoinen.

Tietoa terveystarkastuksesta ja huumausainetestauksesta

Tietoa turvallisuusselvityksestä

Tietoa tarkistettavista todistuksista

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi poliisi (AMK) -koulutukseen, sinun pitää ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymisilmoituksessa kerrotulla tavalla. Jos et ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymisilmoituksen ohjeen mukaan, menetät opiskelupaikkasi.

Peruutusten takia vapautuville opiskelupaikoille kutsumme hakijoita varasijoilta pistejärjestyksessä. 

Korkeakoulujen yhden paikan säännös ei koske Polamkia. Hakijan suorittama korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaanottaminen muussa korkeakoulussa eivät vaikuta poliisikoulutukseen hakemiseen.

Läsnä- tai poissaoloilmoittautuminen

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, sinun pitää ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. Voit ilmoittautua poissaolevaksi, jos ensimmäisenä opiskeluvuotena:

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • et pysty aloittamaan opintoja oman sairautesi tai vammasi takia
  • et pysty aloittamaan opintoja lähiomaisesi vakavan sairauden tai vamman edellyttämän hoidon takia.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi opiskelijaksi, lähetä opiskelijavalintoihin todistus poissaolon perusteesta.

Muutoksenhaku

Saat lisätietoa muutoksenhausta opiskelijavalintapäätöksestä.
 

Valintapäätös-sivut yhteinen infolaatikko oikea palsta

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelijavalinnoista

Hakijapalveluun banneri turkoosi

Uudelle opiskelijalle banneri