Vihan verkot - Verkkoviha

Verkkoviha: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien verkostot, toimintamuodot ja motiivit

Vihapuhe on viime vuosina herättänyt runsaasti keskustelua, ja se on määritelty yhdeksi yhteiskuntaa ja demokratiaa uhkaavista ongelmista. Vaikka vihapuhetta on tutkittu, sen tuottajista on olemassa vasta vähän systemaattisesti kerättyä tietoa. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa vihapuheen tuottajista ja levittäjistä sekä heidän verkostoistaan ja toimintatavoistaan. Samalla hanke lisää ymmärrystä heidän toimintansa motiiveista. Tietojen avulla pystytään paremmin suunnittelemaan vihapuheen vastaista toimintaa.

Arvioitu kesto: maaliskuu 2021 – helmikuu 2022

Projektikumppanit: Jyväskylän yliopisto (hankkeen koordinaattori)

Rahoitus: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Yhteyshenkilö Polamkissa: Projektipäällikkö Jenita Rauta. Sähköposti on muotoa [email protected].