Avauksia: Älä hukkaa hyvää kriisiä

Julkaisuajankohta 10.12.2021 12.37
Uutinen

Mainekriisi voi kohdistua turvallisuusviranomaisiin siinä missä muihinkin organisaatioihin. Mainekriisit mielletään usein viestintäkriiseiksi, vaikka kriisin taustalla vaikuttaisivat pikemminkin organisaation kulttuurin tai toimintatapojen ongelmat. Voisiko haastavasta tilanteesta käytävän julkisen keskustelun kuitenkin kääntää organisaation toiminnan muutosvoimaksi?

Tutkija Aino Harinen Pelastusopistosta ja pelastusylitarkastaja Mira Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta nostavat Polamkin verkkosivuilla julkaistussa Avauksia-kirjoituksessaan arvojen läpileikkaavan merkityksen organisaation toiminnassa. Arvopuhe ei yksinään riitä: vastuullisten tekojen ja sanojen on kuljettava käsi kädessä.

Kirjoittajat alustivat aiheesta myös Poliisin yhteiskunnallisen viestinnän askelmerkit -työpajassa marraskuussa. Työpaja oli osa Polamkin toteuttamaa Poliisin yhteiskunnallinen viestintä -tutkimushanketta, jossa kartoitetaan yhteiskunnalliseen viestintään liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia poliisin näkökulmasta. 

"Avauksia – kirjoituksia turvallisuudesta ja johtamisesta" -palstalla julkaistaan Polamkin omien osaajien ja ulkopuolisten vaikuttajien näkökulmia sisäisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin ja johtajuuteen.

Poliisiammattikorkeakoulu Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta