Poliisin yhteiskunnallinen viestintä sisältö

Poliisin yhteiskunnallinen viestintä 

Muuttuva viestintäympäristö luo muutospaineita viranomaisviestintään. Poliisin yhteiskunnallinen viestintä -tutkimushankkeen avulla poliisin viestintä pyrkii vastaamaan näihin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Hankkeessa kartoitetaan yhteiskunnalliseen viestintään liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia poliisin näkökulmasta: tavoitteena on kehittää poliisin viestinnän avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta yhteiskunnalliseen keskusteluun nousevissa, poliisia koskettavissa teemoissa. 

Kesto: kesäkuu 2021 – joulukuu 2021

Rahoitus: sisäministeriö, Poliisihallitus 

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkö Ossi Kaario, tutkija Iina Sahramäki. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Työpajat syksyllä 2021

Hankkeen osana toteutetaan kaksi työpajaa, joissa pohditaan tapoja virittää poliisin roolia yhteiskunnallisen keskustelun areenoilla. Työpajoihin on kutsuttu edustajia poliisihallinnosta, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden toimialoilta, kansalaisjärjestöistä ja mediasta.

Torstai 14.10.2021: Poliisi yhteiskunnallisen keskustelun murroksessa

Johdatus ennakointiin ja vaikuttamiseen 

Kello 9.00–11.00:

Avauspuheenvuorot
Seppo Kolehmainen, poliisiylijohtaja, Poliisihallitus
Kimmo Himberg, rehtori, Poliisiammattikorkeakoulu

Media- ja vaikuttamisympäristön murros ja tulevaisuus
Jukka Vahti, johtava asiantuntija, Sitra

Kohti ennakoivaa ja vaikuttavaa viranomaisviestintää

Kello 12.00–15.00:

Tarttuuko media poliisin tiedotteeseen?
Tuomas Rimpiläinen, toimittaja, YLE

Tulevaisuusanalyysi poliisin johtamisen työkalupakkiin
Piia Vuori-Murto, erityisasiantuntija, Poliisihallitus

Keskustelua ja harjoituksia
Pienryhmätyöskentely

Yhteenveto ja kiitokset
Polamkin projektityöryhmä

Torstai 11.11.2021: Poliisin yhteiskunnallisen viestinnän askelmerkit

Näkökulmia poliisin yhteiskunnalliseen viestintään

Kello 9.00–11.00:

Avauspuheenvuoro
Eriikka Koistinen, viestintäjohtaja, sisäministeriö

Tutkimuksen näkökulma
Iina Sahramäki, tutkija, Poliisiammattikorkeakoulu

Sidosryhmien näkökulmia
Jutta Vihonen, puheenjohtaja, SAKKI ry
Janita Karra, puheenjohtaja, Vostok ry
Aino Harinen, tutkija, Pelastusopisto
Mira Leinonen, pelastusylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhteiskunnallisen viestinnän suuntaviivat

Kello 12.00–15.30:

Erätaukokeskustelu
Erätauko-säätiön vetämät pienryhmät

Yhteenveto ja kiitokset
Polamkin projektityöryhmä