Poliisi pyrkii osallistumaan aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun

Julkaisuajankohta 18.6.2021 10.00
Uutinen

Poliisissa on kehitetty välitöntä kykyä varoittaa ja estää rikoksia viestinnän keinoin, erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvissa akuuteissa tilanteissa ja eri rikosilmiöissä. Viestintäympäristö muuttuu, ja viranomaiselta edellytetään nopeatahtisen tiedonvälityksen ohella keskustelevaa läsnäoloa julkisuuden eri areenoilla. 

‒ Rikokset herättävät tunteita ja niihin liittyy paljon epävarmoja tietoja. Viranomaisten lausunnot vaikuttavat osaltaan turvallisuuden tunteeseen ja yhteiskunnassa koettuun luottamukseen. Siksi on tärkeää, että poliisin toimialalle ei synny viestintätyhjiöitä, sanoo viestintäpäällikkö Marko Luotonen Poliisihallituksesta.

‒ Poliisin on kuunneltava ihmisten huolia, perusteltava omia päätöksiään, tuotava faktatietoa keskusteluihin ja arvioitava turvallisuustilanteen kehittymistä yksittäistä rikostapausta laajemmasta näkökulmasta.

‒ Yksi tärkeä näkökulma on myös keskustelun tapa. Poliisin tehtävänä on edistää sovinnollisuutta ja välttää vastakkainasettelua. Siksi olemme mukana myös valtakunnallisessa Hyvin sanottu -kampanjassa.

Neljä viidestä (79%) suomalaisesta kokee, että heidät pidetään ajan tasalla yhteiskunnan tärkeimmistä turvallisuusuhista ja annetaan ajantasaisia tietoja kriiseissä erittäin tai melko hyvin. (Poliisibarometri 2020). Sidosryhmistä kaksi kolmesta (66 %) on sitä mieltä, että poliisi osallistuu omaan toimintakenttäänsä liittyvään julkiseen keskusteluun erittäin tai jokseenkin näkyvästi (Sidosryhmätutkimus 2020).

Hanke kartoittaa esteet ja etsii työkaluja

Poliisissa käynnistyy yhteiskunnallisen viestinnän kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa poliisin valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja kansalaistapaamisissa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Poliisiammattikorkeakoulu.

‒ Pureudumme hanketyössä siihen, mitkä tekijät vaikeuttavat tai estävät poliisin yhteiskunnallista keskustelua ja sitä, miten näitä esteitä puretaan. Poliisi on tottunut toimija operatiiviseen toimintaan liittyvän tiedon välittäjänä. Hankkeessa etsitään työkaluja, joiden avulla poliisi tavoittaa yhä aktiivisemman roolin myös yhteiskunnallisen keskustelun areenoilla, kertoo hankkeen projektipäällikkö, ylikomisario Ossi Kaario. 

Hankkeen aikana toteutetaan muun muassa haastatteluja ja teemaa käsitteleviä työpajoja poliisin ja sidosryhmien edustajille.

Hankkeen rahoittaa sisäministeriö ja Poliisihallitus, ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää koko sisäasiainhallinnossa.

Hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa polamk.fi/poliisin-yhteiskunnallinen-viestinta. Hankkeen etenemistä voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #Keskustelevapoliisi.

Poliisiammattikorkeakoulu Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta