Polisen strävar efter att delta mer aktivt i samhällsdebatten

Utgivningsdatum 18.6.2021 10.00
Nyhet

Polisen har utvecklat en förmåga att omedelbart varna för brott och hindra brott från att ske med hjälp av kommunikationsmetoder, särskilt i akuta situationer som gäller liv och hälsa och i olika brottsfenomen. Kommunikationsmiljön förändras och av myndigheten krävs förutom en snabb informationsförmedling också att myndigheten deltar i diskussionen i de olika arenorna för samhällsdebatt. 

‒ Brott väcker känslor och det förekommer mycket osäker information kring brotten. Myndigheternas utlåtanden inverkar både på trygghetskänslan och på det upplevda förtroendet för samhället. Därför är det viktigt att det inte uppstår luckor i kommunikationen inom polisens verksamhetsområde, säger Marko Luotonen, kommunikationschef vid Polisstyrelsen.

‒ Polisen ska lyssna på människors bekymmer, motivera sina egna beslut, bidra till diskussionerna med faktainformation och bedöma utvecklingen av säkerhetsläget i ett sammanhang som är större än det enskilda brottet.

‒ En viktig synvinkel är sättet att diskutera. Polisens uppgift är att främja försonlighet och undvika motsättningar. Därför är vi också med i det riksomfattande projektet Bra sagt.

Fyra av fem (79 %) finländare upplever att de hålls uppdaterade om de mest betydande säkerhetsriskerna i samhället och att de får aktuell information i krissituationer synnerligen eller ganska bra. (Polisbarometern 2020). Av intressegrupperna är två av tre (66 %) av den åsikten att polisen deltar i samhällsdebatten om polisens verksamhetsområde på ett synnerligen eller delvis synligt sätt (Undersökning bland intressegrupper 2020).

Projektet kartlägger hinder och söker verktyg

Polisen inleder ett utvecklingsprojekt för samhällskommunikation med målet att förbättra polisens färdigheter i att delta i samhällsdebatten i media och i möten med medborgarna. Polamk ansvarar för att genomföra projektet.

‒ I projektet tar vi upp vilka faktorer som försvårar eller hindrar polisen från att delta i samhällsdebatten och hur vi ska göra för att övervinna dessa hinder. Polisen är van vid att förmedla information som gäller den operativa verksamheten. I projektet söker vi verktyg som kan hjälpa polisen att ta en allt mer aktiv roll också i arenorna för samhällsdebatten, berättar projektchefen för projektet, överkommissarie Ossi Kaario. 

Under projektets gång kommer man att ordna bland annat intervjuer och verkstäder som behandlar ämnet för polisens och intressegruppernas representanter.

Projektet finansieras av inrikesministeriet och Polisstyrelsen och man har som avsikt att utnyttja resultaten i hela inrikesförvaltningen.

Projektets webbsidor finns på adressen polamk.fi/sv/polisens-samhallskommunikation. Följ hur projektet framskrider i de sociala medierna med hashtaggen #Keskustelevapoliisi.

Forskning och utveckling Polisyrkeshögskolan Tammerfors