Poliisikoulutukseen hakijoiden soveltuvuutta arvioidaan jatkossa enemmän kokonaisuutena

Julkaisuajankohta 23.2.2023 10.00
Uutinen

Polamk päivittää poliisikoulutuksen valintaperusteita soveltuvuuden arvioinnin ja fyysisen testin osalta. Haluamme varmistaa, että valintakokeissa hyvin menestyneet hakijat pääsevät koulutukseen. Aiemmin on voinut käydä niin, että kokonaisuudessaan hyvin suoriutunut hakija on saattanut jäädä valitsematta koulutukseen, jos hän on saanut yhden pisteen liian vähän esimerkiksi haastattelusta.

Poliisi (AMK) -koulutuksen valintakokeessa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat suorittavat fyysisen testin, kirjallisen kokeen ja psykologisia testejä. Toisessa vaiheessa on lisää psykologisia testejä, yksilö- ja ryhmätehtävä sekä henkilökohtainen haastattelu.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Eniten pisteitä valintakokeessa voi saada soveltuvuuden arvioinnista (psykologinen osio, haastattelu, yksilö- ja ryhmätehtävä), jonka osuus loppupisteytyksessä on yhteensä 50 prosenttia. Kirjallisesta kokeesta on jaossa 30 prosenttia kokonaispisteistä, ja fyysisen testin osuus on 20 prosenttia.

Aiemmin hakijan tuli saada vähintään 30 pistettä soveltuvuuden arvioinnista. Lisäksi näistä pisteistä vähintään 15 piti saada psykologisesta osiosta, jossa arvioitavia osa-alueita ovat hakijan tasapainoisuus, ongelmanratkaisuvalmiudet, vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiudet sekä poliisin työssä tarpeellinen kyky ottaa vastuuta käytännön tilanteiden ohjaamisesta ja johtamisesta.

– Hakijan on saatava myös jatkossa psykologisesta osiosta vähintään 15 pistettä, mutta emme vaadi enää vähintään 30 pistettä koko soveltuvuusosiosta. Muutos johtuu siitä, että olemme joutuneet tähän asti hylkäämään hyvät kokonaispisteet saaneita hakijoita, jos he ovat saaneet yhden pisteen liian vähän haastattelusta tai ryhmä- ja yksilötehtävästä, kertoo opintoasiainpäällikkö, ylikomisario Jyrki Haapala.

– Soveltuvuuden arviointi on jatkossakin kaikkein painavin valintakriteeri. Pidämme erittäin tärkeänä, että poliisin vaativaan ammattiin haluavien soveltuvuus arvioidaan huolellisesti.

Muutoksia fyysisen testin pisteytykseen

Aiemmin hakijan valintakoe päättyi hylkäykseen, jos hän ei saanut vähintään yhtä pistettä fyysisen testin jokaisesta osakokeesta. Jatkossa yhden pisteen suorituksen ja hylätyn suorituksen väliin tulee nollan pisteen suoritus, joka ei suoraan karsi hakijaa. Fyysiseen testiin kuuluu neljä osatestiä: kestävyyskoe, ketteryyskoe, ylätaljan-/leuanveto ja penkkipunnerrus. Näistä jokaisesta on jaossa enintään viisi pistettä.

– Nollan pisteen suoritus on käytössä ketteryyskokeessa, ylätaljan-/leuanvedossa ja penkkipunnerruksessa. Esimerkiksi jos hakija saa tehtyä penkkipunnerruksessa yhden suorituksen, tuloksena on nolla pistettä ja hän saa jatkaa valintakoetta. Jos hakija ei saa tehtyä yhtään hyväksyttyä suoritusta, hänen koko valintakokeensa päättyy siihen. Nolla pistettä kahdessa fyysisen testin osakokeessa aiheuttaa hakijan hylkäämisen ja koko valintakokeen päättymisen, sanoo Jyrki Haapala.

– Kestävyyskokeessa eli 1 500 metrin juoksussa nollan pisteen vaihtoehtoa ei jatkossakaan ole, eli hakijan on saatava vähintään yksi piste juoksusta, jotta hänen valintakokeensa jatkuu.

Fyysisen testin pisteytyksen muutokset tulevat voimaan 22.2. päättyneestä hakujaksosta alkaen. Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään huhtikuussa 2023. Soveltuvuuden arvioinnin osalta uusia valintaperusteita käytetään jo maaliskuussa valintakokeen toisessa vaiheessa. Silloin toiseen vaiheeseen osallistuu hakijoita loka–marraskuun 2022 hakujaksolta.

Tarkoitus vastata aloituspaikkojen täyttämisen haasteeseen

Polamk järjestää vuoden aikana neljä hakujaksoa suomenkieliseen poliisi (AMK) -koulutukseen. Poliisikoulutus alkaa neljä kertaa vuodessa: tammikuussa, maaliskuussa, elokuussa ja lokakuussa. Ruotsinkielinen poliisikoulutus alkaa puolentoista vuoden välein, ja siihen on oma hakunsa.

Poliisihallitus määrittää vuosittain, montako aloituspaikkaa poliisi (AMK) -koulutukseen on. Aloituspaikkoja on ollut viime vuosina 400 vuodessa, mutta viimeksi vuonna 2018 on voitu valita koulutukseen 400 aloittajaa. Vuonna 2022 opintoihin hyväksyttiin 255 opiskelijaa.

– Nyt päätetyt muutokset ovat yksi keino vastata aloituspaikkojen täyttämisen haasteeseen. Hakijoitahan Polamkiin on koko ajan riittänyt: viime vuosina keskimäärin 5 000 hakijaa vuosittain on täyttänyt hakulomakkeen. Olemme viime vuoden aikana selvittäneet syitä sille, miksi turhan pieni osa hakijoista läpäisee valintakokeen tai ei edes tule paikalle. Osakokeiden pisteytyksen tarkistaminen on yksi niistä keinoista, joilla voimme itse vaikuttaa asiaan, Jyrki Haapala sanoo.

Poliisikoulutuksen valintakriteerejä arvioidaan jatkuvasti, jotta ne vastaavat ammatin vaatimuksia. Kriteereihin onkin tehty vuosien mittaan monenlaisia muutoksia. Edellisen kerran vuonna 2020 muutettiin valintakokeen kirjallisen osion arviointiperusteita. Nyt tehtävät muutokset ovat osa kokonaisvaltaisempaa arviointia: teemme yhdessä Poliisihallituksen kanssa laajemman selvityksen valintaperusteiden ja koko poliisikoulutuksen kehittämisestä.

– Tavoitteena on varmistaa, että poliisikoulutukseen saadaan jatkossakin riittävä määrä poliisin ammattiin soveltuvia opiskelijoita. Paitsi Polamkissa, myös koko poliisissa pohditaan, millaisia ominaisuuksia tulevaisuuden poliiseilta vaaditaan ja miten vastaamme tulevaisuuden haasteisiin. Mietimme tietenkin myös, miten voisimme aiempaa paremmin tavoittaa poliisiksi soveltuvia erilaisia ihmisiä eri puolilta Suomea.

Poliisiammattikorkeakoulu Poliisikoulutus Tampere