Eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyden ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen (BuildERS) sisältö

Eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyden ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen (BuildERS)

BuildERS-hankkeella tuetaan varautumista luonnononnettomuuksiin ja ihmisen aiheuttamiin vakaviin häiriötilanteisiin. Erityistavoitteena on tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt ja ryhmät sekä vahvistaa heidän kriisitietoisuuttaan ja toipumiskykyään. Hankkeessa haetaan ratkaisuja, joilla paikalliset asukkaat ja yhteisöt voivat parantaa tiedonvaihtoa viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa – erityisesti sosiaalista mediaa ja uutta teknologiaa hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa tehdään ehdotuksia poliittisiksi linjauksiksi ja toimiksi.

Kesto: toukokuu 2019 – huhtikuu 2022

Projektikumppanit: Teknologian tutkimuskeskus VTT (pääkoordinaattori) ja 17 muuta organisaatiota Euroopasta, Yhdysvalloista ja Indonesiasta

Rahoitus: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma. Kokonaisbudjetti noin 4,9 miljoonaa euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus noin 436 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: tutkija Pirjo Jukarainen (projektipäällikkö), tutkija Miia Myllylä, erikoistutkija Jarmo Houtsonen ja tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen (hankkeen turvallisuuspäällikkö). Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

Eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyden ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen (BuildERS) linkkilista oikea palsta