Eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyden ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen (BuildERS) sisältö sv

Stärkande av de europeiska gemenskapernas kristålighet och sociala kapital (BuildERS)

BuildERS-projektet stöder beredskapen inför naturkatastrofer och allvarliga störningar orsakade av människan. Ett särskilt mål är att identifiera individer och grupper i sårbar ställning samt att stärka deras krismedvetenhet och återhämtningsförmåga. I projektet söker man lösningar med vilka lokala invånare och samfund kan förbättra informationsutbytet med myndigheter, organisationer och andra aktörer – i synnerhet genom att utnyttja sociala medier och ny teknologi. Dessutom ger projektet förslag till politiska riktlinjer och åtgärder.

Längd: maj 2019 – april 2022

Projektpartners: Teknologiska forskningscentralen VTT (huvudkoordinator) och 17 andra organisationer från Europa, USA och Indonesien

Finansiering: EU:s Horisont 2020-program. Den totala budgeten är cirka 4,9 miljoner euro, varav Polisyrkeshögskolans andel är cirka 436 000 euro.

Kontaktpersoner vid Polamk: Forskare Pirjo Jukarainen (projektchef), forskare Miia Myllylä, specialforskare Jarmo Houtsonen och forskningsdirektör Vesa Muttilainen (projektets säkerhetschef). E-postadresser följer formen [email protected].

Eurooppalaisten yhteisöjen kriisinkestävyyden ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen (BuildERS) linkkilista oikea palsta sv