Eettinen vala sisältö

Eettinen vala

Poliisi (AMK) -tutkinnon suorittaneet antavat poliisin eettisen valan. Tarkoituksena on, että uudet poliisit tiedostavat ja sisäistävät ne arvot ja toimintatavat, joita poliisilta odotetaan Suomessa.

Vala ei ole juridisesti sitova, mutta sen antamisella korostetaan poliisina toimimisen vastuullisuutta. Eettisen valan antavat poliisit lupaavat muun muassa kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia sekä käyttäytyä rehdisti ja auttavaisesti.

Valan ottaa vastaan poliisiylijohtaja. Valatilaisuuksia on järjestetty vuodesta 2001 alkaen.

Poliisin eettisen valan antajia rivissä valajuhlassa, pukeutuneen poliisin juhla-asuun

Valateksti:

Lupaan parhaan kykyni ja taitoni mukaan käyttäytyä aina ja kaikissa tilanteissa poliisin arvolle sopivalla tavalla.

Kunnioitan jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia.

Käytän poliisin valtuuksiani lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla.

Noudatan esimiesteni käskyjä ja olen valmis kohtaamaan poliisin ammattiin liittyvät vaarat.

Toimin avoimesti ja sovinnollisuutta edistäen.

Käyttäydyn rehdisti, auttavaisesti ja ammatillista yhteishenkeä vahvistaen.

Olen oikeudenmukainen ja toimin koko työyhteisön parhaaksi.

Tällä tavalla tahdon poliisina palvella.