Eettinen vala sisältö ruotsi

Etisk ed

De som avlagt examen polis (YH) avger polisens etiska ed. Syftet med eden är att nyblivna poliser ska vara medvetna om och ha en känsla för de värden och förfaringssätt man väntar sig av polisen.

Eden är inte juridiskt bindande, men med den vill man betona ansvarsfullheten i polisyrket. I eden lovar poliserna bland annat att respektera varje individs människovärde och rättigheter samt att uppföra sig rättvist och hjälpsamt.

Eden tas emot av polisöverdirektören. Edgångstillfällen har anordnats från och med år 2001.

Poliser på rad avlägger polisens etiska ed iklädda polisens högtidsdräkt.

Edens ordalydelse:

Jag lovar att efter bästa kunskap och förmåga alltid och under alla omständigheter uppför mig så att det är förenligt med polisens anseende.

Jag respekterar allas rättigheter och människovärde.

Jag använder mina polisbefogenheter på det sätt som lagstiftaren har avsett.

Jag lyder mina förmäns order och är beredd att möta de faror som är förknippade med polisyrket.

Jag är öppen och främjar försonlighet.

Jag är pålitlig och hjälpsam och bidrar till att stärka sammanhållningen inom yrkeskåren.

Jag är rättvis och beaktar hela arbetsgemenskapens bästa.

Så här vill jag tjänstgöra som polis.