Järjestäytyneen rikollisuuden strategian uudistamista tukeva esiselvitys (Järis) sisältö

Järjestäytyneen rikollisuuden strategian uudistamista tukeva esiselvitys (Järis)

Hankkeessa laaditaan katsaus järjestäytyneen ja yhteiskunnallisesti vakavan rikollisuuden nykytilasta ja arvioidaan niiden tulevaisuuden kehitystä. Tavoitteena on tunnistaa keskeisimmät vakavan rikollisuuden uhat, jotka kohdistuvat Suomen yhteiskuntaan nyt ja tulevaisuudessa. Selvityksessä tuodaan esille suomalaista toimintaympäristöä koskevia erityiskysymyksiä ja kansallisilta viiteryhmiltä nousevia hiljaisia signaaleja. Selvitystyön aikana perehdytään myös rikostorjunnan strategisiin painopisteisiin Euroopan maissa.

Hankkeesta laaditaan julkinen raportti, joka julkaistaan kevättalvella 2023.

Kesto: syyskuu 2022 – tammikuu 2023

Projektikumppanit: Poliisiyksiköt, useat viranomaiset ja muut organisaatiot tukevat hanketta luovuttamalla tietoja hankkeen käyttöön sekä osallistumalla haastatteluihin ja työpajaan.

Rahoitus: oikeusministeriö ja sisäministeriö, yhteensä 20 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkönä tutkija Pirjo Jukarainen ja projektitutkijana Marko Juutinen. Tutkimusryhmään kuuluvat myös erikoistutkija Kari Laitinen ja tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]. Projektin yleinen sähköpostiosoite on [email protected].