Navigointivalikko

Kyberrikostorjunnan erikoistumisopinnot (Kyber-EOP) sisältö

Kyberrikostorjunnan erikoistumisopinnot (Kyber-EOP)

Projekti kehittää kyberalan koulutusta, jolla edistetään viranomaisten tiedollisia ja taidollisia kyberrikostorjuntavalmiuksia. Tarkoituksena on kehittää ja lisätä Poliisiammattikorkeakoulun kyberkoulutustarjontaa, minkä myötä käynnistetään erikoistumisopintokokonaisuus kyberrikostorjunnan alalle syyslukukaudella 2022. Koulutustarjonnan laatimisessa hyödynnetään kyberalan tutkimustuloksia, ja työtä tehdään yhdessä ulkomaisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeen tuloksena laaditun opetustarjonnan kohderyhmänä ovat virkamiehet, jotka toimivat keskeisten kyberrikostorjuntatyötä tekevien viranomaisten palveluksessa.

Kesto: helmikuu 2021 – joulukuu 2022

Rahoitus: EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusväline (ISF-P). Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 110 000 euroa.

Yhteyshenkilö Polamkissa: Projektipäällikkö Jani Peltola. Sähköposti on muotoa [email protected].

Kyber-EOP logo

Sisäisen turvallisuuden rahaston logo.

Kyberrikostorjunnan erikoistumis­opinnot ops linkkilista oikea palsta