Länkstig

Navigeringsmeny

Kyberrikostorjunnan erikoistumisopinnot (Kyber-EOP) sisältö ruotsi

Specialiseringsstudier för bekämpning av cyberbrott (Kyber-EOP)

Projektet utvecklar utbildning inom cyberbranschen som främjar myndigheternas kunskaper och färdigheter i att bekämpa cyberbrott. Syftet är att utveckla och öka Polisyrkeshögskolans utbud av cyberutbildning, och i och med detta inleds en specialiseringsstudiehelhet inom cyberbrottsbekämpning under höstterminen 2022. Vid utarbetandet av utbildningsutbudet utnyttjas forskningsresultaten inom cyberbranschen och arbetet utförs tillsammans med utländska intressentgrupper.

Målgruppen för det undervisningsutbud som utarbetats som ett resultat av projektet är tjänstemän som arbetar för centrala myndigheter som arbetar med bekämpning av cyberbrott.

Längd: februari 2021 – december 2022

Finansiering: Finansiella instrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet samt krishantering (ISF-P) inom EU:s fond för inre säkerhet. Projektets totala budget är cirka 110 000 euro.

Kontaktperson vid Polamk: Projektchef Jani Peltola. E-postadresser följer formen [email protected].

Kyber-EOP logo ruotsi

Fonden för inre säkerhet logo.