Navigointivalikko

Maahanmuutto, turvallisuus ja ennakointi sisältö

Maahanmuutto, turvallisuus ja ennakointi

Hanke on valtioneuvoston kanslian tilaama selvitys, jonka tavoitteena on lisätä poikkihallinnollista ja -tieteellistä osaamista ja tiedonvaihtoa maahanmuuttoa ja turvallisuutta koskevissa asioissa. Hanke tuottaa valtioneuvostolle tiiviin tilannekuvan ja trendiennusteen ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kokemuksellisesta turvallisuudesta ja erilaisista ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä turvallisuusilmiöistä. Tarkoituksena on tukea valtioneuvoston ennakointikykyä ja viranomaisten ennaltaehkäisevää toimintaa. Lisäksi muun muassa edistetään toimialojen välistä verkostoitumista ja strategisten kumppanuuksien löytymistä. Hanke tukee myös maahanmuuttajien kotouttamistoimien kehittämistä ja niiden vaikuttavuuden seurantaa.

Kesto: tammikuu 2015 – joulukuu 2015

Projektikumppanit: Hankkeen muut toteuttajatahot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tilastokeskus. Kumppaneina ovat työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Rahoitus: Valtioneuvoston kanslia: valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Hankkeen kokonaisrahoitus 200 000 euroa, josta Polamkin osuus noin 167 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: tutkija Pirjo Jukarainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].