Poliisin toimintaympäristön seuranta sisältö

Poliisin toimintaympäristön seuranta

Poliisiammattikorkeakoulu analysoi säännöllisesti poliisin toimintaympäristön muutoksia. Vuosina 2012–2018 julkaistiin neljä laajaa artikkelikokoelmaa, jotka sisälsivät toistasataa katsausta poliisin koulutukseen, osaamiseen ja toiminnan osa-alueisiin sekä yhteiskunnan ja turvallisuusympäristön muutoksiin.

Sen jälkeen toimintaympäristötietoa on koottu temaattisiin artikkelikokoelmiin, jotka ovat tähän mennessä käsitelleet yhteiskunnan varautumista turvallisuushaasteisiin sekä innovaatioita poliisitoiminnassa. Artikkelikokoelmia eri aiheista on tarkoitus julkaista noin kerran vuodessa.

Poliisin toimintaympäristöä kuvaavat artikkelikokoelmat tuottavat asiantuntija- ja tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä poliisikoulutuksessa.

Kesto: vakioseuranta

Rahoitus: budjettirahoitus

Yhteyshenkilöt Polamkissa: tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen, erikoistutkija Kari Laitinen ja erikoistutkija Vesa Huotari. Sähköpostit ovat muotoa [email protected] (huom. kari.m.laitinen).