Navigeringsmeny

Poliisin toimintaympäristön seuranta sisältö sv

Uppföljning av polisens verksamhetsmiljö

Polamk analyserar regelbundet förändringarna i polisens verksamhetsmiljö. Under 2012–2018 publicerades fyra omfattande artikelsamlingar med ett par hundra översikter över polisens utbildning, kunskaper och verksamhetens delområden samt förändringar i samhället och säkerhetsmiljön.

Därefter har informationen om verksamhetsmiljön sammanställts i tematiska artikelsamlingar, som hittills har behandlat samhällets beredskap inför säkerhetsutmaningar samt innovation inom polisverksamheten. Artikelsamlingarna om de olika ämnena ska publiceras cirka en gång om året.

Artikelsamlingarna som beskriver polisens verksamhetsmiljö producerar expert- och forskningsinformation som kan utnyttjas vid planeringen och utbildningen av polisverksamheten och den interna säkerheten samt inom polisutbildningen.

Längd: standarduppföljning

Finansiering: budgetfinansiering

Kontaktpersoner på Polamk: forskningschef Vesa Muttilainen, specialforskare Kari Laitinen och specialforskare Vesa Huotari. E-postadresser följer formen [email protected] (obs. kari.m.laitinen).