Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen (SiVa) sisältö

Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen (SiVa)

Hankkeessa luodaan kattava kokonaiskuva suomalaisesta siviilivalmiudesta osana kansallisen varautumisen ja kokonaisturvallisuuden järjestelmää. Samalla siinä hahmotetaan siviilivalmiuden kehitystarpeita ja mahdollisuuksia monimutkaisessa, kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

Osana hanketta kartoitetaan siviilivalmiuteen liittyvät viranomaiset ja muut toimijat sekä näiden lainsäädännöllinen asema ja roolit. Lisäksi tarkastellaan siviilivalmiuden käsitettä kansallisista ja kansainvälisistä lähtökohdista; siviilivalmiusjärjestelmiä vertaillaan erityisesti Pohjoismaiden välillä. Hankkeen lopputuloksena muodostetaan siviilivalmiuden malli (SIMA), jota voidaan hyödyntää kansallisessa ja alueellisessa turvallisuussuunnittelussa sekä varautumisessa häiriötilanteisiin. 

Kesto: toukokuu 2022 – joulukuu 2023

Projektikumppanit: Vaasan yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Suomen Kuntaliitto ja Vantage Consulting

Rahoitus: Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta (VN TEAS)

Yhteyshenkilö Polamkissa: Erikoistutkija Kari Laitinen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected] (huom. kari.m.laitinen).