Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen (SiVa) sisältö sv

Civilberedskap tillsammans: globala hot och möjligheter till gemensam beredskap (SiVa)

Projektet skapar en heltäckande helhetsbild av den finländska civila beredskapen som en del av det nationella systemet för beredskap och övergripande säkerhet. Samtidigt gestaltar det behoven av att utveckla den civila beredskapen och möjligheterna i en komplicerad, internationell verksamhetsmiljö. 

Som en del av projektet kartlägger man myndigheter och andra aktörer med anknytning till civil beredskap samt deras rättsliga ställning och roller. Dessutom granskar man begreppet civil beredskap utifrån nationella och internationella utgångspunkter: de civila beredskapssystemen jämförs särskilt mellan de nordiska länderna. Projektets slutresultat är en modell för civil beredskap (SIMA) som kan utnyttjas i den nationella och regionala säkerhetsplaneringen samt i beredskapen vid störningssituationer. 

Längd: maj 2022 – december 2023

Projektpartners: Vasa universitet, Yrkeshögskolan Laurea, Räddningsinstitutet, Finlands Kommunförbund och Vantage Consulting

Finansiering: Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)

Kontaktperson vid Polamk: Specialforskare Kari Laitinen. E-postadresserna har formatet [email protected] (obs. kari.m.laitinen).