SOME PELASTAA – Sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa (SOPU) sisältö sv

SOCIALA MEDIER RÄDDAR – Sociala medier vid ledning av kris- och olyckssituationer (SOPU)

Ett snabbt mediefält som ständigt förändras ställer nya krav på myndighetskommunikationen. I synnerhet i kris- och olyckssituationer ökar medborgarnas behov av information och myndigheterna måste kunna bilda och dela information snabbare än tidigare.

I projektet Sociala medier räddar granskar man med flera metoder utnyttjandet av sociala medier i finska och internationella krissituationer samt exceptionella situationer. Målet är att utreda hur sociala medier kan utnyttjas i kommunikationen i samband med storolyckor och i det kris- och olycksledningsarbete som stöder kommunikationen.

Längd: augusti 2022 – augusti 2023

Projektpartners: Vasa universitet och Räddningsinstitutet

Finansiering: Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)

Kontaktperson vid Polamk: Projektchef Pirjo Jukarainen. E-post enligt principen [email protected].