Navigeringsmeny

Laskutustiedot sisältö ruotsi

Faktureringsuppgifter

Vi behandlar och arkiverar våra fakturor elektroniskt. Vi returnerar mottagna pappersfakturor utan att betala dem. Om du inte har ett system för e-fakturering, kan du använda den e-faktureringstjänst som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura.

Faktureringsadress

Uppgifter om Polisyrkeshögskolans e-fakturering:

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003721531054

FO-nummer: 2153105-4

E-fakturaoperatör/-förmedlare: OpusCapita Solutions Ab ([email protected], tfn 020 452 9348)

Operatörens kod/förmedlarkod: E204503

Också Polismuseets och polishundsinrättningens fakturor sänds till samma e-faktureringsadress. Anteckna då Polismuseet eller polishundsinrättningen som beställare av fakturan.

Vi tar också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Bilagorna ska helst sändas i PDF-format.

Fakturor till staten följer vanligtvis betalningsperioden på 21 dagar.

Om du inte har ett e-fakturasystem

Om du inte har ett system som genererar e-fakturor, kan du använda den e-faktureringstjänst som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Statens tjänst är tillsvidare avgiftsfri. Du får anvisningar om inloggningen i och användningen av statens e-faktureringstjänst på Statskontorets webbplats.

I frågor om användningen får du hjälp från Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ([email protected], tfn 0295 563 700).

Till sidan Skicka en faktura till staten på Statskontorets webbplats

Pappersfakturor och fakturor som sänts per e-post

Vi tar inte emot pappersfakturor som sänds till oss, utan vi returnerar dem obetalda. Vi tar inte heller emot fakturor som har sänts per e-post, eftersom dessa inte är e-fakturor.

För mer information om hur man sänder fakturor till Polisyrkeshögskolan:
[email protected]