Länkstig

Polamk lyhyesti hero ruotsi

Polamk kortfattat

Polisyrkeshögskolan (Polamk) är Finlands enda polisläroanstalt – en expert inom polisens utbildning, forskning och utveckling.

Vi har en speciell position på högskolefältet: Vi är en yrkeshögskola, men även en polisenhet. Till skillnad från andra yrkeshögskolor verkar vi under inrikesministeriet.

Polisyrkeshögskolans fasad bakom träden.

Polamk lyhyesti sisältö ruotsi

Utbildning

Vi bygger en grund för den finska polisens yrkesskicklighet. Alla nya poliser utexamineras från Polamk i Tammerfors. Vi ansvarar även för polisens påbyggnadsutbildning och fortbildning. Dessutom erbjuder vi studier till exempel för intressentgrupper och den privata säkerhetsbranschen.

Vi ordnar utbildning både på finska och svenska, vissa kurser även på engelska.

Läs mer på sidan Utbildning

Forskning och utveckling

Polamk är den enda högskolan i Finland som specialiserat sig på polisforskning. Vi producerar information för att utveckla säkerheten i samhället.

Vi utför tillämpat forsknings- och utvecklingsarbetet som gynnar planering och utveckling av polisverksamheten och den inre säkerheten. Den information som vi producerar används också i polisutbildningen.

Läs mer på sidan Forskning och utveckling

Lokaler

Polisyrkeshögskolan är belägen Hervanta, cirka åtta kilometer från Tammerfors centrum. Den totala arealen för vårt område uppgår till cirka 21 hektar, vilket betyder att 30 fotbollsplaner skulle rymmas innanför våra staket.

På vårt campus finns det klass- och arbetsrum, bibliotek samt en idrottshall, där det till exempel finns gym, simbassäng och en brottningssal. Dessutom finns det många olika träningsutrymmen på området: bland annat en körövningsbana, kriminaltekniskt laboratorium, ledningscenter och ett övningsområde med kulisstad. Det finns fem studentbostadshus.

Gatunätet i övningsområdet på Polisyrkeshögskolans campus.

Polamks campus är ett stängt område, så man kan endast besöka våra utrymmen då man deltar i en utbildning eller i övriga fall på inbjudan. Polismuseet, som verkar i samband med Polamk, är öppet för besökare.

Polishundsinrättningen är en del av Polamk och är belägen i Rinkelinmäki i Tavastehus. På polishundsinrättningens sju hektar stora område finns förutom klass-, övernattnings- och kontorsutrymmen olika utbildningsområden och träningsutrymmen samt en hundgård.

Även körutbildningscentralen i Pieksämäki är en del av Polamk. Körutbildning ges också på andra orter.

Se mer information om besök på campus på sidan För besökare

Polismuseets webbsidor

Polishundsinrättningens webbsidor

Ytterligare information om körutbildningen

Se videon om övningsområdet på Poliisitube(på finska)

Personal

Cirka 200 personer arbetar inom Polisyrkeshögskolan, av vilka hälften arbetar med utbildningsuppgifter. Ungefär 40 procent av personalen är poliser.

Polamk-gemenskapen har sin egen etikett, det vill säga en sammanställning av gemenskapens spelregler, skapade av personal och studeranderepresentanter tillsammans.

Polamks organisationsschema i verksamhetshandboken

Polamk-gemenskapens etikett som väggtavla

Banneri strategia ruotsi

Banneri toimintakäsikirja ruotsi