Länkstig

Navigeringsmeny

Tietoa meistä kestävyys ja vastuullisuus hero ruotsi

Hållbarhet och ansvarsfullhet

Målet med hållbar utveckling är att garantera ett gott liv även för kommande generationer. Hållbar utveckling indelas allmänt i tre delområden:

  • ekologisk
  • ekonomisk
  • social och kulturell.

Polisyrkeshögskolan har ingått ett åtgärdsåtagande för hållbar utveckling som uppfyller målen för FN, Finlands samhälleliga åtagande, färdplanen för att minska polisens koldioxidavtryck och yrkeshögskolornas hållbarhet och ansvarsfullhet.

Trappor till övre våningen, gul vägg i bakgrunden.

Tietoa meistä kestävyys ja vastuullisuus sisältö ruotsi

Polisyrkeshögskolans åtgärdsåtagande för hållbar utveckling: Hållbar och ansvarsfull polisutbildning och FUI-verksamhet

Polisyrkeshögskolan producerar information och kompetens för expert- och ledningsuppgifter inom den inre säkerheten. Vi bygger en grund för den finländska polisens yrkesskicklighet. Medborgarnas förtroende förtjänas varje dag. Utgångspunkten för förtroendet är en rättvis, kompetent, betjänande polis som satsar på personalens välbefinnande. Polisen är i enlighet med sin vision allas trygghet under alla tider.

Vårt åtgärdsåtagande består av sju separata åtaganden.

Tietoa meistä kestävyys ja vastuullisuus haitari ruotsi