Länkstig

Navigeringsmeny

Tietoa meistä kestävyys ja vastuullisuus sisältö ruotsi

Hållbarhet och ansvarsfullhet

Målet med hållbar utveckling är att garantera ett gott liv även för kommande generationer. Hållbar utveckling indelas allmänt i tre delområden:

  • ekologisk
  • ekonomisk
  • social och kulturell.

Polisyrkeshögskolan har ingått ett åtgärdsåtagande för hållbar utveckling som förverkligar målen i FN:s Agenda 2030, Finlands samhälleliga åtagande, inrikesministeriets åtgärdsåtagande för hållbar utveckling, färdplanen för att minska polisens koldioxidavtryck samt programmet för hållbar utveckling och ansvarstagande vid yrkeshögskolorna.

Åtgärdsåtagande för hållbar utveckling

Vårt mål är att minska koldioxidavtrycket, utveckla kompetensen, främja mångfalden och stärka etiken.

Vi förbinder oss till följande åtgärder:

Tietoa meistä kestävyys ja vastuullisuus haitari ruotsi