Länkstig

Toimintakäsikirja etusivu hero ruotsi

Verksamhetshandbok

Av Polisyrkeshögskolans verksamhetshandbok får du en allmän bild av vår verksamhet och kvalitetshantering.

Verksamhetshandboken berättar hur vi planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt PDCA-modellen (Plan–Do–Check–Act) för fortgående förbättring. Kvalitetshantering är en del av all vår verksamhet, inte ett separat verksamhetssätt. 

En polisutbildare ser ner på vad som händer i Polisyrkeshögskolans övningsområde från observationsområdet på taket.

Toimintakäsikirja etusivu sisältö ruotsi

Kvalitetssystemet som stöd för verksamheten

Vårt kvalitetssystem säkerställer en kontinuerlig utveckling av vår verksamhet. Dess principer och mål samt ansvaret för vår kvalitetshantering har fastställts i vår kvalitetspolicy. På den här sidan hittar du både beskrivningen av vårt kvalitetssystem och vår kvalitetspolicy.

Toimintakäsikirja Etusivu haitari sisältö ruotsi