Länkstig

Tietoa sivustosta hero sv

Information om webbplatsen polamk.fi och webbplatsens användarvillkor

Webbtjänsten polamk.fi erbjuder information om Polis­yrkes­högskolan. Vi publicerar innehåll på finska, svenska och engelska. Polamk ansvarar för webbplatsen som helhet.

När du använder vår webbplats godkänner du de funktioner som det finns information om på den här sidan.

I det här avsnittet hittar du också tillgänglighetsutlåtandet om vår webbplats.

Lejon med svärd-emblem på ärmen på polisens overall, starkt solljus i bakgrunden.

Tietoa sivustosta sisältö ruotsi

Tjänster

Framsida: På framsidan finns nyheter som publicerats av Polis­yrkes­högskolan samt lyft till Polamks centrala teman, funktioner och tjänster.

Sökning: Webbplatsens interna sökmotor hjälper dig att söka information. Du hittar sökfunktionen på varje sida i sidans övre och nedre del. Som standard riktas sökningen till webbplatsens hela innehåll.

Respons: Med responsblanketten kan du skicka respons till Polamk. Vi behandlar responsen under tjänstetid. Vi svarar inom två veckor om du fyller i kontaktuppgifterna. Skicka inte konfidentiella uppgifter med responsblanketten. På den finskspråkiga polamk.fi-webbplatsen används också Askem-respons, via vilken du kan skicka anonym respons om sidorna. Askem-delen (Hade du nytta av detta innehåll?) syns i nedre delen av de finskspråkiga sidorna om du har godkänt webbplatsens kakor. Vi svarar inte på Askem-respons, men vi beaktar responsen i utvecklingen av webbplatsen.

Beställning av pressmeddelanden från medietjänsten: Representanter för medierna kan beställa Polamks nyheter från polisens gemensamma medietjänst.

Beställning av nyheter: Vem som helst kan beställa Polamks nyheter från polisens gemensamma beställningstjänst som är öppen för alla.

RSS-tjänster: Webbtjänsten polamk.fi erbjuder nyheter och blogginlägg också som RSS-flöden. Du hittar RSS-flödets adress genom att klicka på RSS-ikonen i samband med nyhets-/blogglistan.

Sociala medier: På webbplatsen syns lyft från våra sociala medier om du har godkänt kakorna på webbplatsen polamk.fi. Webbplatsen skickar inte information om besökare via plugins för sociala medier. Mer information om ämnet finns på denna sida under Sociala plugins. Du kan kontrollera Polisyrkeshögskolans officiella kanaler och konton i sociala medier på adressen polamk.fi/sv/polamk-i-sociala-medier.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminal. Sidorna ser bäst ut om du använder de senaste webbläsarversionerna.

Om sidorna inte syns bra på din enhet, ge oss respons. Berätta i responsen hurdant problem det är fråga om samt ange även den enhet, operativsystem och webbläsarprogram som du använder så kan vi reda ut problemet.

Ge respons om webbplatsen

Filnedladdningar och läsarapplikationer

Du kan läsa PDF-filer med moderna webbläsare eller ladda ner programmet Adobe Acrobat Reader som du får gratis på Adobes webbplats.

Ladda ner Adobe Acrobat Reader från Adobes webbplats

På webbplatsen finns inbäddade videor. De öppnas som direktuppspelning från en separat server i ett format som stöds av din terminal.

Webbtjänsten erbjuder nyhets- och bloggmaterial som RSS-flöden. För att läsa RSS-flödet lönar det sig att ta läsarapplikationen eller webbläsartillägget i bruk.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att våra webbsidor betjänar alla användare. Webbplatsens genomförande styrs av tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster.

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighetsegenskaper. Vi förbättrar webbplatsens innehåll utifrån responsen. Om du vill ge officiell tillgänglighetsrespons, skicka responsen per e-post till adressen [email protected]. Berätta i meddelandet att responsen gäller webbtjänsten polamk.fi. I tillgänglighetsutlåtandet hittar du närmare information om ämnet.

Bekanta dig med tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen polamk.fi

Webbplatsens dataskydd och användarvillkor

Polisyrkeshögskolan har förbundit sig att skydda integriteten och personuppgifterna för webbplatsens besökare i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Kakor

Vi använder kakor, det vill säga cookies för att förbättra användarupplevelsen. Med hjälp av kakor får vi information om besök på webbplatsen och med hjälp av informationen kan vi utveckla webbplatsen. Kakor samlar inte in och sparar inte heller personuppgifter.

Godkännandet av kakor gäller i ett år med den webbläsare du godkände kakorna.

När du kommer till webbplatsen för första gången blir du tillfrågad om du godkänner kakorna. Du kan förhindra användningen av kakor, men webbplatsen fungerar då inte på bästa möjliga sätt. Du ser till exempel inte inbäddade videor på webbplatsen. Du kan ändra ditt val av kakor när som helst. Ändra inställningar för kakor-knappen hittar du nedan.

Tietoa sivustosta sisältö evästenapin jälkeen sv

Analys

Med Siteimprove-analys som polisen använder sig av samlar man in uppgifter om besöken på sidan polamk.fi. Polamk använder uppgifterna för att utveckla webbtjänsterna.

Allmän statistik samlas in om användningen av webbplatsen, bland annat:

  • nedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress (anonymiseras)
  • webbläsare
  • operativsystem.

På de finskspråkiga sidorna används också Askem-analys, som har att göra med verktyget Hade du nytta av detta innehåll?. Det samlar in information om antalet besök på sidorna, men inte om besökarna.

Mer information om analysen finns på Siteimproves webbplats (på engelska)

Mer information om analysen finns på Askems webbplats (på finska)

Upphovsrätt till text, bilder och annat innehåll

Polisyrkeshögskolan har rätt till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen.

Det är tillåtet att använda och länka till webbplatsens textmaterial i enlighet med god sed. Vi önskar att Polisyrkeshögskolans webbplats antecknas som källuppgift.

Bilderna på webbplatsen har upphovsrätt och användningen av dem kräver tillstånd. Du kan be Polamks kommunikation om tillstånd ([email protected]). Bilderna på webbplatsen får inte manipuleras eller ändras utan tillstånd.

Det är förbjudet att använda material eller bilder

  • för kommersiella, politiska (såsom valkampanjer) eller religiösa ändamål
  • på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar ut omsorgsfullt och lagenligt samt säkerställer ett ändamålsenligt dataskydd. Vi sparar endast de kontakt- eller andra uppgifter som användaren själv angett som vi kan använda för att svara på användarens begäran om kontakt, frågor eller annan respons. För varje sådan tjänst finns en dataskyddsbeskrivning för tjänstens användare.

Polamks dataskyddsbeskrivningar

Sociala plugins

På webbplatsen finns länkar och anslutningar till tredje parters webbplatser samt så kallade sociala plugins, såsom lyft från sociala medier. Plugins på webbplatsen som upprätthålls av en tredje part laddas ner från tjänsternas egna servrar. Webbplatsen skickar inte uppgifter om sina besökare via sociala plugins.

På de tjänster eller applikationer som finns på webbplatsen och som tillhandahålls eller förmedlas av en tredje part tillämpas användarvillkor och andra villkor för tredje parter.

Rättsligt förbehåll

Vi strävar på alla sätt efter att informationen i webbplatsens innehåll ska vara korrekt och aktuell.

Polisyrkeshögskolan ansvarar inte för sådana skador som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats av utomstående parter.

Polisyrkeshögskolan förbehåller sig rätten att uppdatera, granska och ändra användarvillkoren samt webbplatsens innehåll och utseende.

Sidan har uppdaterats den 18.8.2023.