TKI-projektit hero ruotsi

Forsknings- och utvecklingsprojekt på Polamk

I detta avsnitt kan du bekanta dig med Polisyrkeshögskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FUI) projekt.

Vi är aktiva inom FUI-projekten både nationellt och internationellt. Vi har erfarenhet av till exempel många EU-finansierade projekt inom säkerhetsområdet. Våra samarbetspartner är polisens enheter och nationella och internationella intressentgrupper, andra högskolor och forskningsinstitut samt företag och organisationer.

Två poliser i uniform ser sig omkring, runt dem en stad i kvällsljus.

TKI-projektit sisältö ruotsi

Bekanta dig med projekter

På projektens sidor finns det förutom en allmän beskrivning dessutom information om till exempel tidtabell, finansiering och ansvarspersoner. Kontaktpersonernas e-postadresser är i formatet [email protected], såvida inte annat anges i projektbeskrivningen.

Projektsidorna är indelade i pågående och arkiverade projekt. På webbplatsen listas Polamks olika projekt från 2015 och framåt. Studentprojekt ingår inte med i detta avsnitt.

På den svenskspråkiga projektsidan presenteras en del av Polisyrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsprojekt. På den svenskspråkiga sidan hittar du information om projekt som har gjorts i samarbete med andra nordiska länder. På sidan finns det dessutom projekt som har utförts helt eller delvis på svenska. Projektsidorna syns i sin helhet på de finsk- och engelskspråkiga sidorna.

Besök de finskspråkiga sidorna

Besök de engelskspråkiga sidorna

TKI uutiskirje ja postituslista infolaatikko oikea palsta ruotsi

Beställ nyhetsbrev

Du kan beställa FUI-nyhetsbrevet (på finska och engelska) till din egen e-post genom att skicka ett beställningsmeddelande till adressen [email protected].

FUI-nyhetsbrevets dataskyddsbeskrivning (på finska)