TKI-projektit hero ruotsi

Forsknings- och utvecklingsprojekt på Polamk

I detta avsnitt kan du bekanta dig med Polisyrkeshögskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FUI) projekt.

Vi är aktiva inom FUI-projekten både nationellt och internationellt. Vi har erfarenhet av till exempel många EU-finansierade projekt inom säkerhetsområdet. Våra samarbetspartner är polisens enheter och nationella och internationella intressentgrupper, andra högskolor och forskningsinstitut samt företag och organisationer.

Etsi hakusanalla

Två poliser i uniform ser sig omkring, runt dem en stad i kvällsljus.

TKI-projektit sisältö ruotsi

Bekanta dig med projekter

På projektens sidor finns det förutom en allmän beskrivning dessutom information om till exempel tidtabell, finansiering och ansvarspersoner.

På den svenskspråkiga projektsidan presenteras en del av Polisyrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsprojekt. På den svenskspråkiga sidan hittar du information om projekt som har gjorts i samarbete med andra nordiska länder. På sidan finns det dessutom projekt som har utförts helt eller delvis på svenska. Projektsidorna syns i sin helhet på de finsk- och engelskspråkiga sidorna.

Du kan avgränsa de projekt som visas på sidan enligt egen önskan, till exempel så att sidan endast visar internationella projekt. Studerandeprojekt är inte med i detta avsnitt.

Besök de finskspråkiga sidorna

Besök de engelskspråkiga sidorna

Projektsidor kommer att publiceras senare.

TKI uutiskirje ja postituslista infolaatikko oikea palsta ruotsi

Beställ nyhetsbrev

Du kan beställa FUI-nyhetsbrevet (på finska och engelska) till din egen e-post genom att skicka ett beställningsmeddelande till adressen [email protected]

FUI-nyhetsbrevets dataskyddsbeskrivning (på finska)