Länkstig

Päällystötehtäviin YAMK hero ruotsi

Utbildning för polis (högre YH)

Den som avlagt examen för polis (högre YH) kan arbeta inom polisbefälet, till exempel som kommissarie eller överkommissarie.

Examen omfattar 120 studiepoäng och utbildningen tar två år. Studierna för högre yrkeshögskoleexamen fokuserar på ledarskapsförmåga och förmansuppgifter.

Kommissariens och överkommissariens axelpoletter.