Poliisiksi AMK hero ruotsi

Bli polis (YH)

Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Bli polis – skapa trygghet!

Två polisstuderande i uniform  på Polamks körövningsbanan, med två polisbilar och två polisstuderande i bakgrunden.

Poliisiksi (AMK) sisältö ruotsi

Studier genom att plugga och jobba

Kriminalteknik och användning av maktmedel, körutbildning och informationssystem, språk, psykologi, straffrätt och mycket annat. Till utbildningen hör såväl föreläsningar och pluggande av lagparag som en mängd praktiska övningar.

Under studierna får studeranden praktisk kunskap och praktiska färdigheter som behövs i polisarbetet. Grundutbildningen, alltså examen polis (YH), omfattar 180 studiepoäng och tar cirka tre år. Studierna omfattar en avlönad praktik på en polisstation på cirka ett år.

Examen polis (YH) ger behörighet för äldre konstapels befattning. Nyutexaminerade poliser arbetar vanligtvis i grundläggande uppdrag inom övervaknings- och alarmverksamhet eller brottsbekämpning. Personer som avlagt polisexamen kan söka lediga tjänster såväl vid polisinrättningar som andra enheter, exempelvis vid Centralkriminalpolisen eller Skyddspolisen.

Se videon Följ den polisstuderande

Om videon inte öppnas kan du söka den i Poliisiksi-delen i Poliisitube.

Till Poliisitube

Poliisiksi (AMK) tiesitkö-infolaatikko oikea palsta ruotsi

Visste du att?

  • Man endast kan utexamineras till polis i Polisyrkeshögskolan (Polamk) i Tammerfors.
  • Det finns ingen övre åldersgräns för polisutbildningen. De yngsta sökandena är 18 år. De äldsta som antagits till utbildningen har varit över 40 år.
  • Polisstuderandena använder uniform redan under utbildningen. 

Poliisiksi AMK opiskelijaelämää infolaatikko oikea palsta ruotsi

Studielivet

I Studerandeberättelser kan du läsa erfarenheter om till exempel urvalsprov, studier och studerande­gemenskapen.

Bekanta dig med studerandeberättelser

Även studerandebloggare vid Polamk berättar om sina erfarenheter under sina studier.

Följ studerandebloggar

På vårt Instagram-konto finns polisstuderandes bilder från campuset och arbetspraktiken.

Se bilderna på Instagram

Bekanta dig med Polamks sociala medier