Länkstig

Navigeringsmeny

Kansainvälinen toiminta sisältö ruotsi

Internationell verksamhet

Vi deltar på ett mångsidigt sätt i internationellt samarbete inom säkerhetssektorn.

Våra internationella aktiviteter omfattar till exempel utbildnings- och läroverkssamarbete, besök, forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbytesprogram utomlands.

EU-flaggan, CEPOL-flaggan och Finlands flagga bredvid varandra.

Utbildning och nätverkande

Vi svarar för verksamheten i Finland som bedrivs av EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training). CEPOL främjar det europeiska lagövervakningssamarbetet till exempel genom att ordna kurser, webinarier, seminarier och tjänstemannautbyte. Teamet för internationella ärenden vid Polamk organiserar CEPOL-aktiviteter som genomförs i Finland och samordnar det internationella samarbetet.

Vi deltar i det nationella samarbetet för civilkrishantering samt i internationella utbildningsprojekt.

Genom polisens intranät får de som arbetar inom polisen mer information om möjligheterna för internationell utbildning och skapande av nätverk.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete främjar planeringen och utvecklingen av polisverksamheten och den interna säkerheten samt av undervisningen vid Polamk. En del av forsknings- och utvecklingsprojekten är internationella.

Se webbsidan för projekt

International R&D projects -broschyr

Utbytesprogram för studerande och anställda

Vi är med i studentutbyte i Erasmus+ och i de nordiska polisläroverkens Nordcop. Studerande kan också delta i de internationella veckorna i Tyskland eller Estland.

Även lärare och annan personal på Polamk kan delta i Erasmus+ -utbyte. I praktiken kan utbytet vara till exempel ett studiebesök eller en period med inlärning i arbete vid en högskola i något annat Erasmus-land. Vår personal kan också delta i CEPOL-utbytet av tjänstemän i EU-länder.

Studerande och personal på Polamk får närmare uppgifter om utbytesprogrammen genom intranätet.

Läs mer om studentutbytesprogram

Information for international Erasmus+ students

Kansainvälinen toiminta infolaatikko oikea palsta ruotsi

Teamet för internationella relationer vid Polisyrkeshögskolan

Kv julkaisut linkkilista oikea palsta ruotsi

Banneri TKI-projektit ruotsi

Northern police research webinar banneri ruotsi