Länkstig

Navigeringsmeny

Muita yhteystietoja sisältö ruotsi

Ytterligare kontaktinformation

Tjänste- och administrativa äranden
tfn 0295 480 121
[email protected]

Internationella enheten
tfn 0295 483 150
[email protected]

Biblioteket
tfn 0295 418 315
[email protected]

Studerandekåren
Heikki Tallinen
[email protected]

Studerandenas e-postadresser: [email protected]

Studietjänster

Antagning av studerande:
tfn 0295 418 301
fax 0295 411 866
[email protected]

Examensutbildning:
[email protected]

Fortbildning:
tfn 0295 483 502, 0295 483 948
[email protected]

Svenskspråkig polisutbildning
överkommissarie Kjell Nylund
tfn 0295 483 624

Polishundsinrättningen
Kiipulantie 507 F, 14200 Turenki
tfn 0295 418 390
[email protected]

Polismuseet
tfn 0295 418 325
[email protected]

Till Polismuseets webbsidor

Körutbildningscentralen
Hietamäentie 250, 76850 Naarajärvi
tfn 0295 483 677, 0295 483 681

FUI-verksamhet (forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet)
tfn 0295 480 121
[email protected]

I avsnittet FUI-projekt hittar du information om kontaktpersoner för forsknings- och utvecklingsprojekt

Besöken
Vi tar emot gruppbesök och gör besök på läroanstalter och evenemang.

Fyll i besöksbegäran

Feedback
Fyll i feedbackblanketten

Informationsenheten
tfn 0295 483 400
[email protected]

Se sidan För medier