Navigeringsmeny

TKI lyhyesti sisältö ruotsi

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) kortfattat

Vi är den enda högskolan i Finland som specialiserat sig på polisforskning. Vid Polamk utför vi tillämpad forsknings- och utvecklingsarbetet som gynnar planering och utveckling av polisverksamheten och den inre säkerheten. Den information som vi producerar används även i polisutbildningen. 

Figur över Polisyrkeshögskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Figurens innehåll beskrivs på sidan.

Vi är aktiva inom FUI-projekten både nationellt och internationellt. Vi har erfarenhet av till exempel många EU-finansierade projekt inom säkerhetsområdet. Våra samarbetspartner är polisens enheter och nationella och internationella intressentgrupper, högskolor och forskningsinstitut samt företag och andra organisationer.

Vi publicerar undersökt information

Vi publicerar forskningsinformation och läroböcker i Polisyrkeshögskolans egna publikationsserier. Ämnena gäller i synnerhet polisen, men även främjande av den inre säkerheten på ett allmänt plan.

I yrkeshögskolornas gemensamma Theseus-tjänst kan du bekanta dig med våra studerandes lärdomsprov. Förutom finskspråkiga lärdomsprov hittar du även svenskspråkiga lärdomsprov i tjänsten.

Mer information om publikationsverksamheten

Publikationer i Theseus-tjänsten

Lärdomsprov i Theseus-tjänsten

Vi följer god vetenskaplig praxis

Polamk har åtagit sig att följa god vetenskaplig praxis. Vi utvecklar vår verksamhet i enlighet med verksamhetsprinciperna för öppen vetenskap och forskning.

Etisk kod för Polamks FUI-verksamhet och öppen vetenskap

Studeranden medverkar i projekten

Polisstuderande kan delta i Polisyrkeshögskolans FUI-projekt som en del av studierna. Studerandena planerar och genomför forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som gäller säkerhetsbranschen i samarbete med projektets beställare.

Läs mer om studerandeprojekt

Polisens statistik och verksamhetsmiljöanalys

Polisstyrelsens analysfunktion ansvarar för polisens statistik.

Översikter av polisens verksamhetsmiljöanalysis som publicerats av Polamk hittar du på sidan för FUI-projekt på våra webbsidor.

Gå till sidan Operativ miljö och statistik på polisens webbsidor

Översikter av polisens verksamhetsmiljöanalysis publicerade av Polisyrkeshögskolan (sidan på finska)

TKI uutiskirje ja postituslista infolaatikko oikea palsta ruotsi

Beställ nyhetsbrev

Du kan beställa FUI-nyhetsbrevet (på finska och engelska) till din egen e-post genom att skicka ett beställningsmeddelande till adressen [email protected].

FUI-nyhetsbrevets dataskyddsbeskrivning (på finska)

Banneri TKI-projektit ruotsi

Näin haet tutkimuslupaa linkkilista ruotsi

TKI lyhyesti oikea palsta linkkilista ruotsi