Länkstig

Navigeringsmeny

Muut koulutukset sisältö ruotsi

Övriga utbildningar

Polisyrkeshögskolan anordnar utbildningar på beställning för företag och andra aktörer. Dessutom anordnar vi kurser för utbildare inom den privata säkerhetssektorn.

Skylt med Polisyrkeshögskolans namn.

Beställningsutbildning

Polamk anordnar kurser på beställning för företag och andra aktörer. Vi har genomfört många slags kurser som lämpar sig för kunders behov samt lokaler och förväntade situationer. Vi börjar med att lyssna på kunden. Tillsammans kommer vi på de bästa lösningarna.

Närmare upplysningar om beställningsutbildning och exempel på våra tidigare kurser hittar du på våra finskspråkiga sidor.

Till sidan på finska

Närmare upplysningar om färdiga utbildningspaket och beställningskurser för företag:

[email protected]
tfn 0295 483 155

Kurser för utbildare inom den privata säkerhetssektorn

Kurserna är avsedda för utbildare av ordningsvakter, utbildare i användning av maktmedel samt vapeninstruktörer. Specialutbildning för förvaringslokalers personal anordnas efter behov och prövning.

På våra finskspråkiga sidor hittar du närmare upplysningar om kurser för utbildare inom säkerhetssektorn.

Till sidan på finska