Länkstig

Poliisin täydennyskoulutus hero ruotsi

Fortbildning för polisen

Vi ordnar mångsidig yrkesinriktad fortbildning i syfte att upprätthålla och utöka yrkesskickligheten hos de personer som arbetar inom polisen. Vi erbjuder både omfattande kurshelheter och korta kurser och seminarier.

En betydande del av personalen inom polisen deltar årligen i utbildning som ordnas av Polisyrkeshögskolan.

Lejon med svärd – emblem på ärmen på polisens overaller.

Poliisin täydennyskoulutus sisältö ruotsi

Specialiseringsstudier

De yrkesinriktade specialiseringsstudierna är omfattande fortbildningsprogram. Med hjälp av dem utvidgar och fördjupar den studerande sitt yrkeskunnande samt får färdigheter för att svara för utvecklingsutmaningar inom den egna branschen.

Specialiseringsstudierna för polisunderbefäl förbereder för chefsuppdrag på arbetsledningsnivå. Studierna ger behörighet för underbefälstjänster, som till exempel överkonstapel. Till sin omfattning är specialiseringsstudierna 45 studiepoäng, och att genomföra helheten tar ungefär ett år.

Specialiseringsstudier för patrullhundförare ger behörighet för arbetet som polishundförare. Studierna omfattar 40 studiepoäng. Genomförandet av studiehelheten tar ungefär två och ett halvt år.

Läroplan för specialiseringsstudierna för polisunderbefäl

Läroplan för specialiseringsstudierna för patrullhundförare

Se även sidan Polishundsförare

Kurser och seminarier

För både poliser och annan personal ordnar Polisyrkeshögskolan olika kurser, konferenser och seminarier. I utbildningskalendern finns kurser för olika områden inom polisverksamheten, såsom experter inom cyberbrottslighet, motorcykelpoliser, experter inom tillståndsförvaltning och ekonomisk brottslighet.

Polisens enheter ordnar också fortbildning för sin egen personal.

Vi samarbetar inom fortbildningen med bland annat Tullen, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket, och Åklagarmyndigheten.

De som arbetar inom polisen får mer information om fortbildningarna på polisens intranät.