Navigeringsmeny

Julkaisutoiminta sisältö ruotsi

Publikationsverksamhet

Vi publicerar undersökt information i våra egna publikationsserier. Ämnena gäller i synnerhet polisen, men även främjande av den inre säkerheten på ett allmänt plan. Förutom i Polamks egna publikationsserier publiceras våra undersökningar i vetenskapliga tidskrifter samt i olika organisationers publikationsserier.

Publikationer i Polisyrkeshögskolans publikationsserie.

Publikationsserier

I Polamks egna publikationsserier publicerar vi undersökningar, översikter, rapporter och läroböcker relaterade till den inre säkerheten. Du kan läsa publikationer fritt som PDF-filer eller beställa dem i tryckt format från webbutiken. Publikationerna är huvudsakligen på finska, men de har sammanfattningar på engelska.

Bekanta dig med anvisningar för erbjudare av manuskript om du vill erbjuda ditt eget manuskript till Polamks publikationsserie. Publikationens tema kan vara relaterat till polisen eller mer allmänt till främjande av den inre säkerheten.

Bekanta dig med Polamks publikationerna i Theseus-tjänsten

Beställ tryckta publikationer i webbutiken PunaMusta(webbutiken på finska)

Instruktioner för erbjudare av manuskript

Artiklar och lärdomsprov

Utöver Polisyrkeshögskolans egna publikationsserie publiceras våra undersökningar i inhemska och internationella vetenskapliga journaler för polissektorn, kriminologi och säkerhetsbranschen samt i olika organisationers publikationsserier. I publikationsportalen Juuli finns information om publikationsverksamhet från och med år 2016. Publikationerna från 2008–2016 finns samlade i PDF-filen nedan.

I yrkeshögskolornas gemensamma Theseus-tjänst kan du bekanta dig med våra studerandes lärdomsprov. I Theseus kan du ta del av lärdomsproverna för polis YH -utbildning och högre YH -utbildning. En del av lärdomsproverna är på svenska.

Publikationsportalen Juuli

Publikationer av Polamks personal 2008–2016

Theseus-tjänsten