Tiedolla vihaa vastaan sisältö

Tiedolla vihaa vastaan

Vihapuhe ja viharikokset ovat yhteiskunnallinen ongelma, vaikka niiden tunnistamiseksi, puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on tehty monia toimia. Vihapuhe on saanut uusia muotoja, kuten eri alojen ammattilaisiin kohdistuva niin sanottu maalittaminen.

Tiedolla vihaa vastaan -hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostaminen. Hankkeessa kehitetään viharikoksiin ja vihapuheeseen liittyvää tiedonkeruuta ja paikallistason yhteistyötä sekä tuotetaan materiaalia viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tueksi.

Hankkeen lopputuloksena syntyy tietoa ja toimintatapoja vihapuheen ja viharikosten tunnistamiseen, seurantaan ja niihin puuttumiseen sekä vihapuheen ja viharikosten uhrien tukemiseen. Hankkeesta hyötyvät sisäministeriön ja oikeusalan viranomaiset kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, viharikosten potentiaaliset uhriyhteisöt ja näitä edustavat järjestöt sekä vihapuheen ja viharikosten vastaista työtä tekevät toimijat kansallisesti ja EU-tasolla.

Kesto: joulukuu 2019 – marraskuu 2021

Projektikumppanit: Oikeusministeriö (koordinoiva taho), sisäministeriö, Anti-Racist Forum, Centre for Peace Studies (Kroatia) ja INAR (Irlanti)

Rahoitus: Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelma

Yhteyshenkilö Polamkissa: Projektipäällikkö Jenita Rauta. Sähköposti on muotoa [email protected].

Tiedolla vihaa vastaan linkkilista oikea palsta