Navigointivalikko

Opiskelijat tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Poliisiammatti­korkea­koulun opiskelijoille

Poliisiammattikorkeakoulu käyttää opintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä opintosuoritusten tallentamisessa useita tietojärjestelmiä, joissa käsitellään henkilötietojasi.

Käytämme näistä tietojärjestelmistä nimitystä opiskelijatietojärjestelmä.

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

1. Rekisterinpitäjä

Poliisiammattikorkeakoulu
PL 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tampere
[email protected]
0295 480 121 (vaihde)

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa

ylikomisario Jyrki Haapala
lakimies Kimmo Lehtimäki

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat kohdassa 1.

3. Rekisteröity

Henkilö, joka on tai on ollut Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi, kun

 • ilmoitat ottavasi opiskelupaikan vastaan
 • ilmoittaudut vuosittain läsnäolevaksi tai poissaolevaksi
 • ilmoittaudut opintojesi aikana kurssille, tenttiin tai muuhun opiskelutapahtumaan
 • laadimme henkilökohtaisen opintosuunnitelman tai lukujärjestyksen
 • seuraamme osallistumistasi opintoihin
 • arvioimme opintosuorituksiasi (tenttejä, näyttökokeita, ja harjoitustöitä, oppimispäiväkirjoja, opinnäytetöitä ja muita vastaavia suorituksia) ja myönnämme sinulle opintojesi perusteella todistuksen.

Käsittelemme henkilötietojasi myös kirjastossa sekä kurinpitoasioiden, opintojen keskeyttämisen ja opiskeluoikeutta koskevan päätöksenteon yhteydessä.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijavalinta on julkisen vallan käyttöä (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta).

6. Henkilötiedot, joita käsittelemme

Niiden henkilötietojen lisäksi, jotka itse ilmoitat, käsittelemme myös seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • opetukseen osallistumista koskevat tiedot
 • opintosuorituksia ja niiden arviointia koskevat tiedot
 • suoritettuja opintoja (kursseja) ja tutkintoja koskevat tiedot.

7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelijatietojärjestelmässä käsiteltäviä tietoja luovutetaan opetuksen toteuttamisesta vastaaville virkamiehille.

Säännöllisesti luovutamme opiskelijatietojärjestelmästä tietoja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA). Tämän tietovarannon kautta henkilötietojasi siirtyy myös Kelalle ja YTHS:lle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Seuraavat tiedot säilytämme arkistolain nojalla pysyvästi:

 • opiskelijan nimi ja henkilötunnus
 • suoritetut tutkinnot, kurssit ja muut opintokokonaisuudet
 • opintosuoritusten perusteella annetut arvosanat
 • opinnäytetyöt, kypsyysnäytteet ja niiden arviointilausunnot
 • kehittämistyöt.

Opintosuoritukset tallennetaan ja ne säilytetään kuuden kuukauden ajan. Opintosuoritusten tulokset (arvioinnit) säilytetään kaksi vuotta ja tutkintotodistukset pysyvästi. Opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden arviointiaineistoa säilytetään, kunnes opiskelija palaa jatkamaan opintojaan.

9. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada Poliisiammattikorkeakoululta tieto siitä, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi ja saada selvitys siitä mitä tietoja meillä sinusta on.

10. Omien henkilötietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus pyytää opiskelijatietojärjestelmään tallennettujen tietosi oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä rekisterinpitäjälle. Oikaisuvaatimuksen voi esittää myös henkilökohtaisesti Poliisiammattikorkeakoulussa.

11. Tietojen poistaminen

Kun olet aloittanut opinnot, sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi poistamista.

12. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja pyytää käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteesi liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes on ratkaistukysymys Poliisiammattikorkeakoulun oikeudesta käsitellä henkilötietojasi.

Et voi harjoittaa Poliisiammattikorkeakoulussa opintoja tai suorittaa tutkintoja silloin, kun olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja pyytänyt niiden käsittelyn rajoittamista.

13. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että Poliisiammattikorkeakoulu käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki
029 566 6700 (vaihde)
[email protected]