Opiskelijavalinnat tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Poliisiammatti­korkea­koulun hakijoille

Poliisiammattikorkeakoulu käyttää opiskelijavalinnassa sähköistä hakupalvelua, jossa voit hakea koulutukseen ja jonka avulla kutsumme sinut valintakokeeseen ja ilmoitamme valintapäätöksestä.

Hakupalvelu on osa opiskelijavalinnan tietojärjestelmää.

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

1. Rekisterinpitäjä

Poliisiammattikorkeakoulu
PL 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tampere
[email protected]
0295 480 121 (vaihde)

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa

ylikomisario Jyrki Haapala
lakimies Kimmo Lehtimäki

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat kohdassa 1.

3. Rekisteröity

Henkilö, joka on hakenut Poliisiammattikorkeakouluun opiskelijaksi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi, kun valitsemme opiskelijoita Poliisiammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä järjestyksenvalvojakouluttajan, voimankäyttökouluttajan ja asekouluttajan koulutuksiin.

Käsittelemme henkilötietojasi myös, jos haet muutosta tekemäämme opiskelijavalintapäätökseen. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijavalinta on julkisen vallan käyttöä (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta).

5. Henkilötiedot, joita käsittelemme

Niiden henkilötietojen lisäksi, jotka itse ilmoitat hakujärjestelmässä, käsittelemme myös seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • hakemuksen käsittelyä koskevat tiedot
 • yhteydenpitoa hakijan kanssa koskevat tiedot
 • hakijan valintakokeeseen osallistumista koskevat tiedot
 • opiskelijavalintaa koskevat päätökset
 • opiskelijavalintaa koskevan päätöksen tiedoksiantoa koskevat tiedot.

Hakupalvelussa ei käsitellä, eikä siihen tallenneta valintakoesuorituksia.

6. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelijavalinnan tietojärjestelmässä käsiteltäviä tietoja luovutetaan seuraaville henkilöryhmille:

 • opiskelijavalinnan toteuttamiseen osallistuvat virkamiehet
 • opiskelijavalintapäätöksistä tehtyjen muutosvaatimusten käsittelyyn osallistuvat virkamiehet
 • Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen jäsenet.

Pelastuspäällystön ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalintaan liittyviä tietoja luovutetaan myös Pelastusopistossa opiskelijavalinnan toteuttamiseen osallistuville virkamiehille.

Opiskelijavalinnan tietojärjestelmästä siirrämme opiskelijaksi otettavista seuraavia tietoja opiskelijatietojärjestelmään:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Hakujakson aikana kerätyt henkilötiedot säilytetään opiskelijavalinnan tietojärjestelmässä kaksi vuotta hakujaksoon liittyvän opiskelijavalinnan päätöspäivästä.

Opiskelijavalintapäätökset arkistoidaan ja niitä säilytetään vähintään 20 vuotta.

8. Pääsy omiin henkilötietoihin

Sinulla on pääsy hakupalvelun kautta hakemustietoihisi ja päätöstietoihin.

Sinulla on oikeus saada Poliisiammattikorkeakoululta tieto siitä, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi ja saada selvitys siitä mitä tietoja meillä sinusta on.

Huomaa, että voit tilata jäljennöksen omasta valintakoevastauksestasi osoitteesta [email protected].

9. Omien henkilötietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus pyytää opiskelijavalinnan tietojärjestelmään tallennettujen tietosi oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä rekisterinpitäjälle. Oikaisuvaatimuksen voi esittää myös henkilökohtaisesti Poliisiammattikorkeakoulussa.

10. Tietojen poistaminen

Jos olet peruuttanut hakemukseksi ennen hakuajan päättymistä, sinulla on oikeus pyytää hakemuksessa antamiesi tietojen poistamista.

Hakujakson päätyttyä et voi enää peruuttaa hakemustasi, eikä sinulla ole myöskään oikeutta vaatia tietojesi poistamista.

11. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja pyytää käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteesi liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes kysymys Poliisiammattikorkeakoulun oikeudesta käsitellä henkilötietojasi on ratkaistu.

Sinua ei voida valita Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijaksi, kun olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja pyytänyt niiden käsittelyn rajoittamista.

12. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että Poliisiammattikorkeakoulu käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki
029 566 6700 (vaihde)
[email protected]