Tutkinnon rakenne sisältö

Tutkinnon rakenne

Poliisi (AMK) -tutkinto on kokonaisuudessaan 180 opintopistettä (op). Tutkintoon kuuluu:

  • perus- ja ammattiopintoja (100 op)
  • ammatillista osaamista edistävä harjoittelu (55 op)
  • opinnäytetyö (15 op)
  • vapaasti valittavia opintoja (10 op).

Tutustu myös poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmaan

Opintokokonaisuudet

Perus- ja ammattiopinnot rakentuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Poliisityötä tukeva osaaminen (26 op)
  • Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen (18 op)
  • Valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen (24 op)
  • Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen (32 op).

 Kolme virkapukuista poliisiopiskelijaa pöydän ääressä tutkimassa yhdessä kirjaa.

Poliisityötä tukeva osaaminen

Opinnot suoritettuasi osaat käyttää päivittäisessä poliisityössä tarvittavia menetelmiä, välineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti. Opintokokonaisuuteen kuuluu muun muassa ajokoulutusta, liikuntaa ja voimankäytön opintoja sekä suomen, ruotsin ja englannin kielen opintoja.

Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen

Opintokokonaisuudessa perehdyt muun muassa esitutkintaan liittyviin keskeisiin poliisin tehtäviin, kuten kuulusteluihin ja tekniseen tutkintaan. Muita aiheita ovat esimerkiksi esitutkintayhteistyö syyttäjän kanssa ja rikostorjunnassa käytettävät tietojärjestelmät. Valmistuttuasi pystyt toimimaan itsenäisesti rikostorjunnan ja -tutkinnan asiantuntijatehtävissä.

Kaksi sinisiin laboratoriotakkeihin pukeutunutta opiskelijaa Polamkin teknisen rikostutkinnan laboratoriossa.

Valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen

Opintojen aikana saat valmiudet toimia itsenäisesti valvonta- ja hälytystoiminnan asiantuntijatehtävissä. Perehdyt esimerkiksi liikenneturvallisuuteen, poliisin viesti- ja johtamisjärjestelmiin, ennalta estävään toimintaan ja hälytystehtävien suorittamiseen. Saat valmiudet toimia myös partionjohtajana.

Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat soveltaa poliisitoimintaa säätelevää keskeistä lainsäädäntöä oikeudenmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Saat myös valmiuksia suunnitella, arvioida ja kehittää poliisitoimintaa sekä toimia yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Harjoittelu

Noin 1,5 vuoden poliisiopintojen jälkeen lähdet työharjoitteluun poliisilaitokselle. Harjoittelu kestää noin yhden opintovuoden ajan, ja olet silloin nimitettynä nuoremman konstaapelin virkaan. Työskentelet poliisipartiossa kokeneen poliisin ohjauksessa ja työparina sekä tutkit rikoksia kokeneen rikostutkijan ohjauksessa. Lisäksi perehdyt poliisin lupapalveluihin ja osallistut asiakaspalvelutehtäviin.

Poliisiautossa istuva virkapukuinen poliisiopiskelija kurkistaa auton sivupeilistä.

Opinnäytetyö

Osana poliisi (AMK) -tutkintoa teet opinnäytetyön, joka voi olla työelämän tarpeista esiin nouseva kehittämistyö tai muu soveltava tutkimus. Opinnäytetyöhön liittyy myös kypsyysnäyte.

Voit selata jo tehtyjä opinnäytteitä Theseus-palvelussa.

Tutustu poliisi (AMK) -tutkinnon opinnäytteisiin Theseus-palvelussa

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat osaamistasi. Voit valita opintojaksoja Polamkin tarjoamista kursseista tai muusta korkeakoulutasoisesta koulutuksesta. Vapaasti valittavat opinnot voivat liittyä esimerkiksi tieteellisiin tutkimusmenetelmiin, viestintään, vieraisiin kieliin sekä sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyöhön.

Katso tietoa verkosto-opinnoista muissa korkeakouluissa