Tutkinnon rakenne sisältö ruotsi

Examensstruktur

Examen polis (YH) omfattar sammanlagt 180 studiepoäng (sp). I examen ingår:

  • grund- och yrkesstudier (100 sp)
  • praktik för främjande av yrkesskicklighet (55 sp)
  • lärdomsprov (15 sp)
  • valfria studier (10 sp).

Gör dig även förtrogen med läroplanen för examen polis (YH)

Temaområden

Grund- och yrkesstudierna består av följande temaområden:

  • Kompetens som stöder polisarbetet (26 sp)
  • Brottsbekämpnings- och utredningskunskap (18 sp)
  • Övervaknings- och alarmverskamhet (24 sp)
  • Utvecklingskompetens i samhällssäkerhet (32 sp).

 Tre polisstuderande i uniform vid ett bord undersöker en bok tillsammans.

Kunskap som stöder polisarbetet

Efter genomförda studier kan du på ett korrekt och säkert sätt använda metoder, redskap och apparater som behövs i det dagliga polisarbetet. Sammantaget omfattar studierna bland annat körutbildning, idrott samt utbildning i användning av maktmedel och dessutom studier i finska, svenska och engelska.

Brottsbekämpnings- och utredningskunskap

Temaområdet gör dig bland annat insatt i centrala uppgifter för poliser i förundersökningsuppdrag såsom förhör och teknisk undersökning. Andra teman är exempelvis förundersökningssamarbete med åklagare och med de datasystem som används i brottsbekämpning. Som utexaminerad kan du självständigt arbeta som sakkunnig inom brottsbekämpning och brottsundersökning.

Två studerande klädda i blå laboratorierockar vid Polisyrkeshögskolans laboratorium för teknisk brottsundersökning.

Övervaknings- och alarmverskamhet

Under studierna förvärvar du färdigheter att självständigt arbeta som sakkunnig inom övervaknings- och utryckningsuppdrag. Du gör dig exempelvis förtrogen med trafiksäkerheten, polisens kommunikations- och ledningssystem, förebyggande verksamhet och utryckningsuppdrag. Du inhämtar även färdigheter för uppdrag som patrullchef.

Utvecklingskompetens i samhällssäkerhet

Efter att ha genomgått temaområdet kan du på ett korrekt sätt tillämpa central lagstiftning som reglerar polisverksamheten i olika situationer. Du förvärvar även färdigheter att planera, pröva och utveckla polisarbetet samt förmåga att samverka med olika myndigheter och intressentgrupper.

Praktik

Efter cirka 1,5 års polisstudier inleder du arbetspraktik vid en polisinrättning. Praktiken tar ungefär ett år i anspråk och du är då utnämnd till tjänst som yngre konstapel. Du arbetar i en polispatrull under handledning av en erfaren polis och som arbetspar med denne. Du undersöker likaså brott under handledning av en erfaren brottsutredare. Dessutom gör du dig insatt i polisens tillståndstjänster och medverkar i kundbetjäningen.

 En polisstuderande i uniform sitter i en polisbil och tittar i bilens sidospegel.

Lärdomsprov

En del av examen polis (YH) är ett lärdomsprov som du ska genomföra. Temat för lärdomsprovet kan vara en studie om utvecklande av arbetslivet eller någon annan tillämpad forskning. Lärdomsprovet åtföljs även av ett mogenhetsprov.

I tjänsten Theseus kan du titta på genomförda lärdomsprov.

Ta del av lärdomsprov för examen polis (YH) i tjänsten Theseus (en del på svenska)

Studier enligt fritt val

Genom valfria studier fördjupar och utökar du dina kunskaper. Du kan välja kurser som erbjuds av Polisyrkeshögskolan eller annan utbildning på högskolenivå. Valfria studier kan till exempel hänföra sig till vetenskapliga forskningsmetoder, kommunikation, främmande språk eller samverkan med intressentgrupper och myndigheter.

Läs mer om nätverksstudier vid andra högskolor