Unity sisältö

Unity

Projektin lähtökohtana on yhteisö- ja kansalaiskeskeinen lähestymistapa lähipoliisitoimintaan. Tavoitteena on entistä tehokkaampi ja vaikuttavampi lähipoliisitoiminta. Hankkeen avulla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan poliisin ja kansalaisten välistä viestintää. Projektissa kehitetään ja testataan yhdessä kansalaisten kanssa uudenlaisia viestintäalustoja, muun muassa mobiilisovellusta ja verkkoportaalia.

Kesto: toukokuu 2015 – huhtikuu 2018

Projektikumppanit: Pääkoordinaattori on West Yorkshire Police (Iso-Britannia). Konsortion muodostaa 15 partneria 12 EU-maasta. Partnereina on mm. yliopistoja, tutkimuslaitoksia, poliisin edustajia ja teknologiayrityksiä.

Rahoitus: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma, kokonaisbudjetti noin 4,5 miljoonaa euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus noin 446 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Olavi Kujanpää ja tutkija Pirjo Jukarainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].