Vahvuuksiin perustuva koulutus sisältö

Vahvuuksiin perustuva koulutus

Vahvuuksiin perustuvan koulutuksen (Strength Based Resilience = SBR) tarkoituksena on parantaa poliisin terveyttä ja lisätä valmiutta työtehtävissä. Hankkeessa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa opetusmateriaalia. Koulutuksessa pureudutaan kroonisen stressialtistuksen psykologisiin ja fyysisiin vaikutuksiin, jotka saattavat johtaa terveyshaittoihin ja kykyyn toimia työtehtävissä.

Koulutuksen tarkoituksena on oppia taitoja, jotka auttavat poliisia:

  • parantamaan psyykkistä ja fyysistä terveyttään
  • kehittämään sietokykyä ja selviytymiskeinoja
  • parantamaan kykyä hoitaa työtehtäviä
  • vähentämään stressialtistuksen vaikutusta psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen
  • alentamaan kynnystä tuen ja avun hakemiseen (vertaistuki tai muu psykologinen apu) poliisiorganisaation sisällä.

Kesto: tammikuu 2014 – marraskuu 2015

Projektikumppanit: Toronton yliopisto

Rahoitus: Toronton yliopisto

Yhteyshenkilöt Polamkissa: lehtori Mari Koskelainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].