Navigointivalikko

Hyväksilukeminen ja HOPS sisältö

Hyväksilukeminen ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kaikki poliisi (AMK) -tutkinnon opiskelijat eivät suorita välttämättä täysin samoja opintoja samassa järjestyksessä, vaan jokainen tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Voit korvata joitakin osia poliisiopinnoista muualla suoritetuilla opinnoilla tai muuten hankitulla osaamisella.

Kolme virkapukuista poliisiopiskelijaa pöydän ääressä kirjastossa.

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS tarkoittaa opiskelijan itsensä tekemää suunnitelmaa opinnoista. HOPSissa otetaan huomioon kaikki opintoihin kuuluvat pakolliset ja vapaasti valittavat opinnot.

Teet oman opintosuunnitelmasi opetus- ja toteutussuunnitelmatietojen avulla. Opetussuunnitelmaan voit tutustua jo etukäteen. Toteutussuunnitelmaa pääset selaamaan opintojen alettua.

Aloitat opintosuunnitelman tekemisen jo orientoivien opintojen aikana. Opettajatuutorisi avustaa sinua opinto- ja urasuunnitelmien tekemisessä. Voit päivittää opintosuunnitelmaa tarvittaessa opintojen aikana. 

Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Hyväksilukeminen tarkoittaa prosessia, jossa muualla suoritetut opinnot tai muuten hankittu osaaminen hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa tai opintojaksoa. Voit siis korvata tai sisällyttää muualla suoritettuja opintoja poliisi (AMK) -tutkintoon.

Voit korvata opintoja, jos olet suorittanut muualla vastaavia ja samantasoisia opintoja. Vastaavuudella tarkoitetaan samaa laajuutta, oppimistavoitteita ja sisältöä. Voit sisällyttää poliisi (AMK) -tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin muualla suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakouluopintoja. 

Voimme hyväksilukea osaksi opintoja myös muuten kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista (esimerkiksi kurssit, työkokemus). Voit hakea opintojaksojen osittaista tai täydellistä hyväksilukua. Kyseisen opintojakson opettaja määrittelee, miten osaamisen näyttö tapahtuu, esimerkiksi haastattelussa, portfoliolla, tenttimällä ja/tai tehtävillä.

Osa hyväksilukuhakemuksista ja -päätöksistä tehdään jo ensimmäisten opiskelupäivien aikana. Jos haluat hakea hyväksilukemista, ota mukaasi tarpeelliseksi katsomasi alkuperäiset todistukset opinnoista ja/tai osaamisesta jo orientoiviin opintoihin. 

Huomaathan, että korvatut opintosuoritukset eivät oikeuta opintotukeen, jos et ole tehnyt korvaavia suorituksia poliisikoulutuksen aikana.