Navigeringsmeny

Hyväksilukeminen ja HOPS sisältö ruotsi

Tillgodoräknande och personlig studieplan

Alla som studerar för examen polis (YH) genomför inte nödvändigtvis exakt samma studier i samma ordningsföljd, utan var och en sammanställer en personlig studieplan.

Du kan ersätta vissa delar av polisstudierna med studier som genomförts annanstans eller med kompetens som förvärvats på annat sätt.

Tre polisstuderande i uniform vid ett bord i biblioteket.

Studieplanering och personlig studieplan

Med en personlig studieplan (HOPS på finska) avses en studieplan som den studerande själv har sammanställt. I en HOPS beaktas alla obligatoriska och valfria studier som ingår i studieprogrammet.

En personlig studieplan utarbetas med hjälp av informationen i läroplanen och genomförandeplanen. Läröplanen kan du ta del av på förhand. I genomförandeplanen kan du bläddra i när du har inlett studierna.

Du börjar sammanställa din studieplan i god tid medan de orienterande studierna pågår. Din lärartutor hjälper dig att sammanställa dina studie- och karriärplaner. Du kan vid behov under pågående studier uppdatera din studieplan. 

Tillgodoräknande av studier och kompetens

Med tillgodoräknande avses en process där studier som genomförts någon annanstans eller kunskap som inhämtats på något annat sätt godkänns som en del av den examen eller studieperiod som avläggs. Studier som genomförts någon annanstans kan ersättas eller inkluderas i examen polis (YH).

Du kan ersätta studier, om du någon annanstans har genomfört motsvarande studier eller studier på samma nivå. Med motsvarighet avses samma omfattning, inlärningsmål och innehåll. Även annanstans genomförda högskolestudier som lämpar sig för examen kan inkluderas i de valfria studierna för examen polis (YH). 

Vi kan i studierna tillgodoräkna även kunskap som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning (exempelvis kurser och arbetserfarenhet). Du kan ansöka om tillgodoräknande av studieperioder delvis eller helt och hållet. Kunskap dokumenteras på det sätt som studieperiodens lärare fastställer, till exempel genom en intervju, en portfolio, tentamen och/eller övningsuppgifter.

En del ansökningar och beslut om tillgodoräknande handläggs redan under de första studiedagarna. Om du vill ansöka om tillgodoräknande, ska du ta med dig betyg/intyg i original över studier och/eller kunskap redan till de orienterande studierna. 

Märk väl att ersatta studieprestationer inte berättigar till studiestöd, om du inte genomfört de ersättande prestationerna under polisutbildningen.