Navigointivalikko

Toimintakäsikirja Toteuta Korkeakouluyhteisö sisältö

Korkeakouluyhteisö

Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa poliisioppilaitos. Olemme sekä korkeakoulu että poliisin valtakunnallinen yksikkö. Muista ammattikorkeakouluista poiketen toimimme sisäministeriön alaisuudessa.

Polamk-yhteisön etiketti

Vuorovaikutustamme ja yhteistyötämme ohjaa yhdessä henkilöstömme ja opiskelijoidemme kanssa valmisteltu Polamk-yhteisön etiketti. Hyödynsimme yhteisöllisen työskentelymme pohjana 

 • poliisin strategiaa
 • Polamkin strategiaa
 • poliisin eettistä koodistoa.

Loimme Polamk-yhteisön etiketin yhdessä henkilöstömme ja opiskelijoidemme kanssa vuosina 2019 - 2020. Kuvan sisällöt on avattu tekstissä.

Yhteisöetikettimme sisältää seuraavat yhdessä sovitut toimintatavat:

 • Kohtelemme toisiamme tasavertaisesti, oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti.
 • Noudatamme sovittuja sääntöjä, ohjeita ja aikatauluja.
 • Arvostamme toistemme työtä ja osaamista.
 • Edistämme tasalaatuista esimiestyötä sekä viivytyksetöntä asiaperusteista päätöksentekoa.
 • Kerromme mielipiteemme rakentavasti ja otamme toisten näkemykset huomioon.
 • Pyrimme tulemaan kaikkien kanssa toimeen joka tilanteessa.
 • Edistämme me-henkeä ja hyvää ilmapiiriä yhteisössämme.
 • Olemme avoimia ja jaamme tietoa.
 • Olemme työroolissamme esimerkillisiä ja vahvistamme ammattimaista käytöstä yhteisössämme.
 • Autamme toisiamme onnistumaan.

Toimintakäsikirja Toteuta Korkeakouluyhteisö oikea palsta linkkilista

Tutustu myös

Poliisiammattikorkeakoulun yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja saavutettavuussuunnitelma

Polamk-yhteisön etiketti

Poliisikoiralaitoksen arvot ja etiikka

Poliisin eettinen koodisto

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun vastainen toimintaohje Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoille

Etiikka ja avoin tiede

Lisätietoa Polamkin henkilöstölle ja opiskelijoille

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta poliisihallinnossa (Poliisin intranet / Normikirjasto)

Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssääntö (Poliisin intranet / Normikirjasto)