Navigointivalikko

Toimintakäsikirja Toteuta Korkeakouluyhteisö sisältö

Korkeakouluyhteisö

Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa poliisioppilaitos. Olemme sekä korkeakoulu että poliisin valtakunnallinen yksikkö. Muista ammattikorkeakouluista poiketen toimimme sisäministeriön alaisuudessa.

Polamk-yhteisön etiketti

Vuorovaikutustamme ja yhteistyötämme ohjaa Polamk-yhteisön etiketti. Hyödynsimme yhteisöllisen työskentelymme pohjana: 

 • Poliisin strategiaa
 • Poliisiammattikorkeakoulun strategiaa
 • Poliisin eettistä koodistoa.

Loimme Polamk-yhteisön etiketin yhdessä henkilöstömme ja opiskelijoidemme kanssa vuosina 2019 - 2020. Kuvan sisällöt on avattu tekstissä.

Yhteisöetikettimme sisältää seuraavat yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kesken sovitut toimintatavat:

 • Kohtelemme toisiamme tasavertaisesti, oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti.
 • Noudatamme sovittuja sääntöjä, ohjeita ja aikatauluja.
 • Arvostamme toistemme työtä ja osaamista.
 • Edistämme tasalaatuista esimiestyötä sekä viivytyksetöntä asiaperusteista päätöksentekoa.
 • Kerromme mielipiteemme rakentavasti ja otamme toisten näkemykset huomioon.
 • Pyrimme tulemaan kaikkien kanssa toimeen joka tilanteessa.
 • Edistämme me-henkeä ja hyvää ilmapiiriä yhteisössämme.
 • Olemme avoimia ja jaamme tietoa.
 • Olemme työroolissamme esimerkillisiä ja vahvistamme ammattimaista käytöstä yhteisössämme.
 • Autamme toisiamme onnistumaan.