Toimintakäsikirja Toteuta Korkeakouluyhteisö sisältö ruotsi

Högskolegemenskapen

Polisyrkeshögskolan är den enda polisskolan i Finland. Vi är både en högskola och polisens riksomfattande enhet. Till skillnad från andra yrkeshögskolor lyder vi under inrikesministeriet.

Polamk-gemenskapens etikett

Växelverkan och samarbetet i organisationen styrs av Polamk-gemenskapens etikett som har förberetts tillsammans med vår personal och våra studerande. Som grund för vårt gemensamma arbete används 

 • Polisens strategi
 • Polisyrkeshögskolans strategi
 • Polisens etiska kod.

Polamk-gemenskapens etikett togs fram tillsammans med våra anställda och studerande åren 2019–2020. Innehållet på bilden förklaras i texten.

Gemenskapens etikett innehåller följande förfaranden som de anställda och studerandena gemensamt kommit överens om:

 • Vi bemöter varandra likvärdigt, rättvist och vänligt.
 • Vi följer överenskomna regler, anvisningat och tidtabeller.
 • Vi värdesätter varandras arbete och kompetens.
 • Vi främjar konsekvent ledarskap och fattar faktabaserade beslut utan dröjsmål.
 • Vi uttrycker våra åsikter på ett konstruktivt sätt och tar hänsyn till andras synpunkter.
 • Vi strävar efter att komma överens med alla i alla situationer.
 • Vi skapar en gemenskap med god stämning och sammanhållning.
 • Vi har en öppen attityd och delar med oss av vår kunskap.
 • Vi är ett föredöme i vår yrkesroll och strävar efter ett utpräglat professionellt bemötande inom gemenskapen.
 • Vi hjälper varandra att lyckas.

Toimintakäsikirja Toteuta Korkeakouluyhteisö oikea palsta linkkilista ruotsi

Läs mer

Polamks likabehandlings-, jämställdhets- och tillgänglighetsplan

Polamk-gemenskapens etikett

Handlingsanvisning mot trakasserier och osakligt bemötande för studerande vid Polisyrkeshögskolan

Etik och öppen vetenskap

Mera information för Polamks personal och studerande

Handläggning av trakasserier och osakligt bemötande inom polisförvaltningen (Polisens intranät / Normbiblioteket)