Toimintakäsikirja Toteuta Korkeakouluyhteisö sisältö ruotsi

Högskolegemenskapen

Polisyrkeshögskolan är den enda polisskolan i Finland. Vi är både en högskola och polisens riksomfattande enhet. Till skillnad från andra yrkeshögskolor lyder vi under inrikesministeriet.

Polamk-gemenskapens etikett

Växelverkan och samarbetet i organisationen styrs av Polamk-gemenskapens etikett. Som grund för vårt gemensamma arbete används 

 • Polisens strategi
 • Polisyrkeshögskolans strategi
 • Polisens etiska kod.

Polamk-gemenskapens etikett togs fram tillsammans med våra anställda och studerande åren 2019–2020. Innehållet på bilden förklaras i texten.

Gemenskapens etikett innehåller följande förfaranden som de anställda och studerandena gemensamt kommit överens om:

 • Vi bemöter varandra likvärdigt, rättvist och vänligt.
 • Vi följer överenskomna regler, anvisningat och tidtabeller.
 • Vi värdesätter varandras arbete och kompetens.
 • Vi främjar konsekvent ledarskap och fattar faktabaserade beslut utan dröjsmål.
 • Vi uttrycker våra åsikter på ett konstruktivt sätt och tar hänsyn till andras synpunkter.
 • Vi strävar efter att komma överens med alla i alla situationer.
 • Vi skapar en gemenskap med god stämning och sammanhållning.
 • Vi har en öppen attityd och delar med oss av vår kunskap.
 • Vi är ett föredöme i vår yrkesroll och strävar efter ett utpräglat professionellt bemötande inom gemenskapen.
 • Vi hjälper varandra att lyckas.