Toimintakäsikirja Toteuta Hero

Toteuta

Tuotamme tietoa ja osaamista sisäisen turvallisuuden asiantuntija- ja johtamistehtäviin sekä yhteiskunnan turvallisuuden kehittämiseen. Ydinprosessimme ovat opetus ja oppiminen sekä tutkimus ja kehittäminen. Johtamisemme tukee tavoitteiden saavuttamista.

Olemme Suomen oloissa pieni korkeakouluyksikkö ja nojaamme vahvasti verkostomaiseen yhteistyöhön koti- ja ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Korkeakouluyhteisömme on laatinut yhdessä Polamk-yhteisön etiketin, joka perustuu poliisin yhteisiin arvoihin, eettiseen koodistoon ja Polamkin strategiaan. Etikettimme linjaa, miten teemme työtämme, opiskelemme ja toimimme yhdessä. 

Jatkuvan kehittämisen kehän toinen vaihe on toteuttaminen.

Toimintakäsikirja Toteuta sisältö

Tulevaisuuden turvallisuutta

Koulutamme opiskelijoistamme sisäisen turvallisuuden osaajia. TKI-toimintamme tuottaa tutkittua tietoa, ratkaisuja ja asiantuntemusta monitahoisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Teemme työtä yhdessä kumppaniemme kanssa.

Prosessikarttamme (katso kuva alla) jäsentää toimintamme, joka tähtää tulevaisuuden turvallisuuteen.

Prosessikarttamme jäsentää ydinprosesseiksi opetuksen ja oppimisen sekä tutkimuksen ja kehittämisen, joita tukee johtaminen ja yhteistyö kumppaniemme kanssa. Ydinprosessiemme tuotoksina syntyvät sisäisen turvallisuuden osaajat sekä tutkittu tieto, ratkaisut ja asiantuntemus. Osaaminen ja tieto tuottavat tulevaisuuden turvallisuutta.

Toimintaamme tukevat prosessikuvaukset ja toimintaohjeet, joista keskeiset on koottu opetuksen ja oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen sekä johtamisen osioihin. Ohjeista saa hyvän käsityksen periaatteista ja menettelyistä, joilla varmistamme toiminnan laatua. Kuvaukset ja menettelyt valmistelemme yhdessä kunkin prosessin vastuuhenkilön johdolla.

Toiminnan tuki -osiossa kuvaamme henkilöstötyötämme, taloussuunnitteluamme ja -seurantaamme, tiedonhallintaamme ja ympäristöä, jossa työskentelemme ja opiskelemme.