Koulutus ja opiskelu YAMK sisältö

Koulutus ja opiskelu

Poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on jatkotutkinto, eli koulutukseen voi päästä vain, jos on suorittanut soveltuvan aiemman koulutuksen. Kohderyhmänä ovat poliisipäällystön johto-, asiantuntija- tai kehittämistehtäviin tähtäävät henkilöt.

Poliisi (ylempi AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden poliisin päällystötehtäviin. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi komisariona tai ylikomisariona.

Poliisissa työskentelevät saavat tarkempaa tietoa koulutuksesta Polamkin intranetistä.

Kolme poliisia Polamkin johtokeskuksessa, seinälle heijastettu useita karttakuvia.

Koulutusteemat ja sisällöt

Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja koulutus kestää kaksi vuotta.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa keskitytään johtamistaitoihin ja esimiestehtäviin. Koulutusteemoja ovat esimerkiksi yleinen johtaminen, rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen sekä valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen. Tutkintoon kuuluu myös johtamisharjoittelu ja opinnäytetyö.

Voit lukea tutkinnon sisällöistä tarkemmin opetussuunnitelmasta, jonka löydät Tutustu myös -linkkilistasta. 

Ne koulutukseen valitut, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa, suorittavat ensin 45 opintopisteen laajuisen poliisi (AMK) -muuntokoulutuksen.

Avoin amk infolaatikko

Etsitkö tietoa avoin AMK -opinnoista?

Polamkissa ei voi opiskella avoin AMK -opintoja, eli emme tarjoa kaikille avoimia kursseja tutkintojemme sisällöistä.

Joitakin Polamkin opintoja on tarjolla yhteistyö­oppilaitostemme opiskelijoille. Lue aiheesta lisää Verkosto-opinnot-sivulta.

Verkosto-opinnot-sivulle