Koulutus ja opiskelu YAMK sisältö ruotsi

Utbildning och studier

Högre yrkeshögskoleexamen för poliser är en påbyggnadsexamen, det vill säga man kan endast antas till utbildningen om man har lämplig tidigare utbildning. Målgruppen för utbildningen är personer som riktar in sig på lednings-, expert- eller utvecklingsuppgifter inom polisbefälet.

Examen polis (högre YH) ger behörighet för uppgifter inom polisbefälet. Den som avlagt examen kan arbeta inom polisbefälet, till exempel som kommissarie eller överkommissarie.

Personer som arbetar inom polisen får noggrannare information om utbildningen på Polisyrkeshögskolans intranät.

Tre poliser vid Polisyrkeshögskolans ledningscentral, flera kartbilder projicerade på väggen.

Utbildningsteman och innehåll

Examen omfattar 120 studiepoäng och utbildningen tar två år.

Studierna för högre yrkeshögskoleexamen fokuserar på ledarskapsförmåga och förmansuppgifter. Utbildningens teman handlar till exempel om allmän ledning, brottsbekämpning och utredningsledning samt ledning av övervaknings- och utryckningsverksamhet. Ledningspraktik och lärdomsprov ingår i utbildningen.

Du kan ta del av utbildningens innehåll genom att läsa läroplanen, som du hittar i länklistan Ta också del av.

De som antas till utbildningen och som inte har högskoleexamen, genomgår först en examensinriktad polis (YH)-fortbildning som omfattar 45 studiepoäng.

Avoin amk infolaatikko sv

Söker du information om öppna YH-studier?

Vid Polamk kan man inte ta kurser via öppna YH, det vill säga vi erbjuder inte öppna kurser för allmänheten om innehållet i våra examina.

En del studier vid Polamk erbjuds också studerande vid våra samarbets­läroanstalter. Läs mer på sidan Nätverksstudier.

Till sidan Nätverksstudier