Navigointivalikko

Opiskelupaikan vastaanottaminen sisältö

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja koulutukseen ilmoittautuminen

Muistathan vastaanottaa opiskelupaikan määräaikaan mennessä. Ilmoita samalla, oletko läsnä vai poissa ensimmäisenä opintovuotenasi.

Opintojaksoille ilmoittautumisesta saat tarkempaa tietoa orientoivien opintojen aikana. Ennen opintojen alkua sinun tarvitsee ilmoittautua vain läsnäolevaksi. 

Neljä virkapukuista opiskelijaa ulkona, taustalla syysvärityksessä oleva lehtipuu.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lähetämme poliisi (AMK) -koulutukseen valituille hyväksymiskirjeen sekä postitse että nettihaun hakijapalvelun kautta. Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisesti hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Ilmoita myös, jos et ota opiskelupaikkaa vastaan. Hyväksymiskirjeestä löydät tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Jos et ole ilmoittanut opiskelupaikan vastaanottamisesta määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Läsnäoloilmoittautuminen

Samalla, kun vastaanotat opiskelupaikan, ilmoitat myös, oletko läsnä vai poissa ensimmäisenä opintovuotenasi. Voit ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos ensimmäisenä opiskeluvuotena:

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  • et pysty aloittamaan opintoja oman sairautesi tai vammasi takia
  • et pysty aloittamaan opintoja lähiomaisesi vakavan sairauden tai vamman edellyttämän hoidon takia.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi opiskelijaksi, lähetä opiskelijavalintoihin todistus poissaolon perusteesta.

Ota huomioon läsnäoloilmoittautumisessa, että opintovuodella ei tarkoiteta lukuvuotta syksystä kesään. Polamkin opiskelijan opintovuosi ei aina ala lukuvuoden alussa, vaan opintovuosi voi alkaa elo-, loka-, tammi- tai maaliskuussa sen mukaan, miltä hakujaksolta opiskelija on valittu koulutukseen.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Polamkissa opinnot suoritetaan pääsääntöisesti siinä järjestyksessä kuin ne on toteutussuunnitelmassa kuvattu. Ilmoittaudut toteutussuunnitelman mukaisille opintojaksoille kaksi kertaa opintovuodessa. Saat tarkempaa tietoa opintojaksoille ilmoittautumisesta orientoivien opintojen aikana. Ennen opintojen alkua sinun tarvitsee ilmoittautua vain läsnäolevaksi. 

Jos tiedät olevasi poissa tietyiltä opintojaksoilta, sinulla on velvollisuus peruuttaa opintojaksolle osallistuminen. Tee peruutus vastuuopettajalle ja opettajatuutorille.

Vapaasti valittaviin opintojaksoihin voit hakea aina periodin alussa. Opintotarjotin vaihtelee periodeittain. Tarkempaa tietoa vapaasti valittavista opinnoista saat opintojen alettua.
 

Orientoivat opinnot infolaatikko oikea palsta

Tietokone tärkeänä osana opintoja

Erityisesti etä- ja verkko-opiskelussa on tärkeää, että sinulla on oma tietokone ja headset-mikrofoni.

Opinnoissa käytetään Microsoft Office 2016 -toimisto-ohjelmistoa, jonka opiskelija voi asentaa myös omille laitteilleen maksutta. Lisäksi opiskelijoillamme on mahdollisuus ostaa F-Securen tietoturvaohjelma opiskelijahintaan.