Opiskelupaikan vastaanottaminen sisältö ruotsi

Att ta emot studieplatsen och anmäla sig

Du tänker väl på att ta emot studieplatsen inom utsatt tid. Anmäl på samma gång, om du kommer att vara närvarande eller frånvarande under ditt första studieår.

Du får närmare upplysningar om hur man anmäler sig till studieperioderna under de orienterade studierna. Innan studierna inleds behöver du endast anmäla dig närvarande.

Fyra studerande i uniform utomhus, i bakgrunden lövträd i höstskrud.

Att ta emot studieplatsen

Till dem som antagits till utbildningen polis (YH) skickar vi ett antagningsbrev såväl per post som via ansökningstjänsten på nätet. Du ska följa anvisningarna i antagningsbrevet och lämna en elektronisk anmälan om att du tar emot studieplatsen. Du ska likaså lämna en anmälan om du inte tar emot studieplatsen. I antagningsbrevet hittar du närmare anvisningar om hur studieplatsen ska tas emot.

Om du inte inom utsatt tid har meddelat, om du tar emot studieplatsen, går du miste om din studieplats.

Närvaroanmälan

På samma gång som du tar emot din studieplats anmäler du även, om du kommer att vara närvarande eller frånvarande under ditt första studieår. Du kan anmäla dig frånvarande om du under det första läsåret:

  • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada
  • är förhindrad att inleda dina studier för att en nära anhörig behöver vård på grund av en allvarlig sjukdom eller skada.

Om du anmäler dig som frånvarande studerande, ska du till studerandeantagningen skicka ett intyg över grunderna till frånvaron.

När du lämnar din närvaroanmälan ska du observera att begreppet studieår inte avser ett läsår från hösten till sommaren. För en studerande vid Polisyrkeshögskolan börjar studieåret inte alltid i början av läsåret, då studieåret kan inledas i augusti, oktober, januari eller mars, beroende på från och med vilken ansökningsperiod den studerande har antagits till en utbildning.

Anmälan till studieperioder

Vid Polisyrkeshögskolan genomförs studierna i regel i den ordningsföljd de beskrivs i genomförandeplanen. Du anmäler dig till studieperioder enligt enomförandeplanen två gånger per studieår. Du får under de orienterade studierna närmare upplysningar om hur man anmäler sig till studieperioderna. Innan studierna inleds behöver du endast anmäla dig närvarande.

Om du vet att du kommer att vara frånvarande från vissa studieperioder, är du skyldig att annullera din anmälan om deltagande i studieperioden. Annulleringen ska du lämna till den ansvariga läraren och din lärartutor.

Till valfria studieperioder kan du alltid söka i början av en period. Studieutbudet varierar periodvis. Närmare upplysningar om valfria studier får du när studierna har börjat.

Orientoivat opinnot infolaatikko oikea palsta ruotsi

Datorn spelar en viktig roll i studierna

Speciellt i distans- och onlineinlärning behöver du din egen dator och headsetmikrofon.

I studierna används Microsoft Office 2016, som de studerande kan installera gratis på sin egen dator, surfplatta eller mobil. Dessutom kan de studerande köpa dataskyddsprogrammet F-Secure till studerandepris.